fbpx

Samhandling

Det blir stadig viktigere å jobbe sammen mot felles mål

En aktiv, sosial og inkludert befolkning er viktig for god folkehelse og livskvalitet. Selve bærebjelken i velferdssamfunnet er at alle bidrar med sine ressurser og kompetanse inn i lokalsamfunnet. I Friskus har vi derfor siden 2017 jobbet med å samle innbyggere, frivillige organisasjoner/lag og kommunen på èn plass. 

1. Kom i dialog med lag og foreninger 

Forskning fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor viser at en av de mest sentrale hindringene for samarbeid på tvers av kommuner er koordinering av aktiviteter.

Gjennom samhandlingsplattformen Friskus.com gjør vi det enkelt å holde kontakten med frivillige lag og foreninger i din kommune, samt forenkler intern kommunikasjon i din organisasjon.

Vi tilbyr direkte kontakt med lag og foreninger i Friskus.com, samt enkel og digital eksportering av kontaktinformasjon. Hold oversikt over kontaktpersoner ved hjelp av et enkelt tastetrykk!

2. Inviter til workshop og demo

Få innsikt i hva som er viktig for dine lag og foreninger, knytt kontakt og oppdag hva som rører seg i din kommune. Tett kontakt mellom kommune og frivillig sektor er avgjørende for å lykkes med samhandling. 

Vi hjelper lag og foreninger i gang med bruk av rekrutterings- og organiseringsverktøyet, slik at kalenderen etter endt workshop er fylt med aktiviteter og frivillighet for alle. 

Inviter på pizza, bli kjent med hva som rører seg i ditt nærområde, og la oss ta oss av resten. 

3. Gi innbyggere lett tilgang til sosiale fellesskap

Tett samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor kommer innbyggerne til gode. Det blir lettere å se hva som skjer i nærheten, og senker terskelen for deltakelse i sosiale fellesskap. 

Frivillige lag og organisasjoner kan enkelt rekruttere frivillige, kommunisere med medlemmer og synliggjøre sine arrangementer. Slik kan flere delta på det som er kjekt i sitt nærmiljø. 

LEI AV Å LETE? 

Kom i gang med Friskus.com i dag.

UTVIKLET I SAMMARBEID MED BRUKERNE

Vi har siden 2017 samarbeidet med kommuner, frivillige organisasjoner og andre for å skape en felles plattform med aktivitet og frivillighet for alle. Ideer og innspill fra områdene kultur, helse, velferd, omsorg, frivillighet, fritid, friskliv, idrett m.m. er gjort om til et konkret verktøy. 

Friskus.com startet som et innovasjonsprosjekt gjennom Innovasjon Norge, og sammen med Voss, Førde og Naustdal kommune er produktet utviklet med både innbyggere, lag/organisasjoner og kommunen i fokus. Disse har hele veien vært med og testet verktøyet, for å sikre at vi ivaretar vår målsetting – å gjøre det enkelt for alle og delta på meningsfull aktivitet, og oppleve glede, tilhørighet og engasjement. 

Resultatet er et unikt verktøy for samhandling, koordinering av aktivitet og lett tilgjengelige sosiale fellesskap. 

Lyst til å høre mer om hvordan vi jobber med tverrsektorielt samarbeid? Ta kontakt med oss på post@friskus.com i dag!