fbpx

Referanser

Jeg jobber som frivilligkoordinator i Mestring og helse i Tønsberg kommune. I stillingen som frivilligkoordinator arbeider jeg sammen med helsetjenestene, innbyggere og frivillige (organisasjoner og enkeltpersoner) for å få til mer og bedre samarbeid med frivilligheten på helse- og omsorgsfeltet. Kommunen har dyktige ansatte som skaper gode dager sammen med innbyggere med behov for helsetjenester. Samtidig er det mange som ønsker mer sosial kontakt og aktivitet. Og i samspill med frivilligheten kan vi få til mer.

I Tønsberg finnes det mange aktiviteter og sosiale møteplasser, blant annet på seniorsentre, frivilligsentral, frisklivsentral og lavterskeltilbud for psykisk helse. Tjenestestedene bruker friskus.com for å synliggjøre sine tilbud og søke frivillige til samarbeid. Ved å benytte den digitale plattformen samler og synliggjør vi aktiviteter og et mangfold av muligheter på en informativ og enkel måte. Slik blir det lettere for innbyggerne å se hva som skjer i nærområdet og delta på aktiviteter, arrangement og frivillige oppdrag.

Vi erfarer et godt samarbeid med friskus sosial entreprenør om å utvikle og implementere det digitale verktøyet for målgruppene i kommunen vår.

Eva Marie Wang-Norderud

Frivilligkoordinator, Tønsberg kommune

Kompetansen til Friskus og deira digitale løysing, var avgjerande når Volda kommune valde Friskus som levrandør for Fritidskortet.

Nina Kvalen

Spesialrådgjevar, Volda kommune

Knallbra og tusen takk til Gjesdal kommune!! Jeg har ønsket meg Friskus til min kommune lenge, og jammen fikk jeg ønsket mitt oppfylt. Ungene er nå påmeldt #diggsommer – anbefales. Det var imponerende lett og oversiktlig.

Jofrid Åsland

Mamma til to aktive jenter i Gjesdal kommune

Målet er å bidra med økt deltagelse og inkludering. Ideen om et fritidskort bygger på fritidserklæringen, som sier at alle barn skal få mulighet til å delta i en fritidsaktivitet.

Anne Marit Haslund

Prosjektleder fritidskort, Arendal kommune

Det er fantastisk å ha en digital og reklamefri aktivitetskalender for det som skjer i Arendal. Der er derfor viktig for Arendal kulturskole å kunne formidle sine  aktiviteter og arrangementer gjennom Friskus.
Vi håper at Friskus vil gjøre det enklere for alle å delta og engasjere seg i Arendal kulturskole sine aktiviteter og oppdrag.
Olga Rakvaag

Arendal kulturskole

Friskliv og Meistring så behov for å få samla alle aktivitetstilbud som fantes på ein plass, då vi så mange som ønskar å bidra, men det er vanskeleg å vite kvar ein skal begynne. Frivilligheiten er ein av nøkkelsteinane for samfunnet.

Noen ønskar å delta litt, andre mykje. Gjennom Friskus får vi ein plattform for alle kor vi ser kva som skjer, samt vi kan legge inn eigne aktivitetar. Det unike er at både kommunen og frivilligheiten kan vere på samme plattform! Friskus er svært brukarvenleg og det er lett å få bistand frå Friskus-teamet.

Anne-Cathrine Grav Olsen

Frisklivskoordinator, Kristiansund kommune

I Sørum kommune nyttar både frivillige lag og organisasjonar og kommunale verksemder Friskus for å marknadsføra arrangementer, og å invitere til frivillig innsats.

Administrasjonen i Friskus er svært imøtekommande og har hjelpt oss godt i gang. Dei har heldt fine informasjonsmøter for brukarar her i Sørum. Superbrukarkurset har gitt oss opplæring i alle mogelegheitene som Friskus kan tilby for ien god aministrering av frivillig aktivitet i vår kommune.

Erik Vea

Konsulent, Kultur og nærmiljø, Sørum kommune

Friskus sin digitale plattform for aktivitet og frivillighet er et felles samlingspunkt uavhengig av den enkeltes alder og interesser. Plattformen kan brukes til å vise hva som finnes av aktiviteter og arrangementer i nærmiljøet, men kan også være et sted man går til om man har et ønske om å bety noe spesialet for andre. Mulighetene i hva plattformen kan brukes til er store, og jeg tror de fleste – gammel som ung – vil kunne finne noe som appellerer til dem.  Friskus har gjennom hele vårt samarbeid vært en levende engasjert og kunnskapsrik samarbeidspartner, der vi som kommune opplever å bli godt hørt og fulgt opp. Vi opplever en samarbeidspartner med stor kunnskap og engasjement knyttet til å skulle utvikle løsninger for en bedre fremtid.
Linda Book Dalsgård

Prosjektleiar Smart Omsorg, Bergen kommune

Eg gledar meg til å få frivilligsertifikatet [frå Voss Frivilligsentral] – det er kult, eg likar at det er synleg og det skapar tilhørighet.

Terje

Nyverva frivillig gjennom Friskus

Friskus ser ut til å bli ein solid nasjonal modell som kan organisera norsk frivilligheit på ein meget effektiv og brukarvenleg måte. Vi i Aktiv På Dagtid er avhengig av eit organiseringsverktøy som gjer det mogeleg å kommunisera med våre deltakarar på ein effektiv og kostnadsbesparande måte. Vi ynskjer å vera ein open arena som invitera til ein aktiv kvardag, der dørstokkmila blir viska ut og folk får oppleva fellesskapet. Nettopp dette gjer Friskus no mogeleg for oss å oppnå. Den innsatsen vi gjer (i prosjektet) lagar grunnlaget for ein nasjonal modell som skapar verdi for mange.

.

Karete Johansen

Prosjektleiar i Aktiv På Dagtid, Aust-Agder idrettskrets

Dette er heilt fantastisk! Friskus har både gjort det lettare å få oversikt over tilboda og å bli med.

Vi har til og med prøvd ut nye aktivitetar fordi vi blir trygg på kva det inneber å delta og aktivitetane er så lett tilgjengelege i friskus.

Camilla Søreide

Leder for Freestyleklubben og Mor til aktive barn

Det var en som sa til meg en gang: «Hvorfor er det så mange hemmelige klubber i Levanger?» Han fortalte at han hadde bodd i Levanger i over tre år før han for eksempel fikk vite om Barnas Turlag.

Ingvild Radwan

Frivilligkoordinator, Levanger kommune

Friskus aktivitetskalender gir innbyggere oversikt over det som skjer i kommunen og frivillige oppdrag, ikke bare i regi av kulturhuset eller kommunale enheter, men også lag og foreninger.  Vår avtale med Friskus gir lokale lag og foreninger mulighet til å bli mer synlige for innbyggerne. Det har stor verdi. Friskus bidrar til å styrke frivilligheten i Lørenskog.

Vi erfarer at mange lokale aktører tar i bruk Friskus og synes det er enkelt å legge ut aktiviteter i kalenderen. Vi som jobber i kommunen vurderer kontinuerlig hvordan Friskus kan bli enda mer brukervennlig og intuitiv, på lik linje med folkene bak Friskus. Vi erfarer Friskus AS som svært lydhør og samarbeidsvillig når det gjelder videreutvikling. For eksempel tok Lørenskog kommune initiativ til å overføre lokal foreningsoversikt til Friskus slik at folk også finner kontaktinformasjon til lag og foreninger i portalen. Denne muligheten kan andre kommuner nyte godt av.

Lillian Halvorsen

Frivillighetspromotor, Lørenskog kommune

– Friskus er eit godt verktøy som er forståeleg for alle
– Skapar kontakt mellom frivillige og aktivitetar
– Vi har vore med frå starten og har no tatt Friskus i       ordinær drift.

– Skal fortsetja etter kommunesamanslåing.
– Friskus er det beste som er på “marknaden” no.
– God kompetanse i firmaet, gode å samarbeide med.

– Utviklarar som har arbeida med folk og forstår behovet i kommunane
– Mange gode råd og tips å hente frå å samarbeida med Friskus.
– Positivt med innbyggjarmøte kor Friskus deltek.

– Gode erfaringar frå involvering av innbyggjarane.

Mitt råd er:

Ha ein langsiktig implementeringsplan og jobb systematisk.

Kjersti Nordanger

Kommunalsjef, helse og omsorg, Voss kommune

Eg starta opp med Friskus for min kommune uten opplæring. Så enkelt er Friskus.com å bruke. Aktivitetskalendaren gjev god oversikt over alt som skjer i bygda både av kommunalt tilbod og frå frivillige organisasjonar. Ei slik oversikt gjer det lettare uansett alder å finne noko kjekt og vera med på. Denne digitale møteplassen vil skape samhold og tilhørigheit! Eg vil varmt anbefale Friskus.com til alle som vil bu i gode lokalsamfunn.
Siri Stuve

Tidlegare prosjektleiar Granvin kommune, no tilsett i Voss kommune

Antallet på datakurs har økt siden vi begynte med Friskus. Når de kommer på datakurs er det første de skal lære å komme inn på Friskus.

Cathrine Myhr

Dataopplæring, Furuset Seniorsenter

Friskus er enkel å nytta, aktivitetskalenderen er spesielt kjekk. Motiverande, fengande og lett å nytta. Med Friskus kan me få vist kvardagsglimta, gje informasjon, og søka etter Friskusar som kan bidra for å gjera ein forskjell for våre brukarar.

Helene Berge Flatekvål

Områdeleiar Voss sjukeheim, Voss kommune

Mer fra oss?

Ønsker du oppdatering fra oss med tips, videoer, artikkler og nyheter?

Abonner på vårt nyhetsbrev!

KONTAKT:

8 + 8 =