fbpx

Personvernerklæring 

Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan Friskus AS («Friskus») samler inn og bruker personopplysninger gjennom Tjenesten.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på og informasjon om hvordan Friskus behandler personopplysninger.

Friskus drifter og leverer tjenesten friskus, som er en digital møteplass eller aktivitetskalender for frivillig aktivitet i ditt nærmiljø og et arbeidsverktøy til koordinatorer for effektiv og kvalitetssikret planlegging, oppfølging og rekruttering for frivillighet («Tjenesten»).

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med bruk av Tjenesten, for eksempel å motta nyhetsbrev, eller registrere deg som bruker. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

For behandling av personopplysninger der en annen behandlingsansvarlig enn Friskus er oppgitt, må du ta kontakt med denne behandlingsansvarlige om du har spørsmål rundt behandlingen av dine personopplysninger. Vi har nedenfor presisert hvem dette er.

Opplysninger vi innhenter om deg 

Følgende personopplysninger behandles gjennom bruk av Tjenesten: 

 • Navn 
 • Brukernavn: E-post eller telefonnummer* 
 • Passord** 
 • Adresse (valgfritt) 
 • Fødselsdato (valgfritt) 
 • Sertifikatinformasjon (valgfritt) 
 • Aktiviteter du deltar på, bilder og kommentarer 
 • Fødselsnummer*** 
 • KID-/Fakturanummer*** 
 • Forespørsel fra ID-porten*** 
 • Annet brukergenerert innhold og kommunikasjon 
 • IP-adresse, sider – og funksjoner som brukes som del av tjenesten, klokkeslett, nettadresser, maskinvareattributter, nettleserinformasjon og lokasjon. 

*Det er valgfritt å registrere begge. 

** Passord er kryptert. 

***Kun ved bruk av Fritidskonto Penger. 

Hvordan behandler vi dine personopplysninger? 

Opprette og registrere bruker 

 Du kan velge å opprette brukerkonto på Tjenesten. Brukerkontoen kan du bruke til å samhandle med Tjenesten. Vi bruker også de registrerte personopplysningene for å vite hvem du er og for å kunne kontakte deg. Kontaktinformasjonen kan brukes til å sende påloggingsinformasjon og annen relevant informasjon om Tjenesten til brukerne.

Hvilke personopplysninger behandles i forbindelse med brukerkonto?

I forbindelse med brukerkontoen vil vi behandle navn, brukernavn (E-post eller telefonnummer), passord, adresse (valgfritt), fødselsdato (valgfritt), sertifikatinformasjon (valgfritt), egne interesser (valgfritt) og brukergenerert innhold (fritekstfelt). Du kan også hente ut tidligere påmeldinger og frivilligoppdrag som oppsummerer oppdrag man har deltatt på tidligere.

Du kan begrense hvem som har tilgang til dine sertifikatopplysninger, om du ønsker det.

Du kan bruke den samme brukerkontoen din hos forskjellige kommuner. Det inkluderer arrangører, som kan opprette arrangementer i forskjellige kommuner. Påmeldinger, tidligere påmeldinger, brukergenerert innhold (fritekstfelt), tidligere frivilligoppdrag og anen fritekst avgitt hos en kommune kan likevel kun administreres i den kommunen hvor påmeldingen eller samhandlingen har skjedd.

Hvem er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skjer i forbindelse med brukerkonto?

Friskus er behandlingsansvarlig for registrering og lagring av brukerkontoer.

Hva er behandlingsgrunnlaget?

Behandlingsgrunnlaget er samtykke. Du kan lese mer om hvordan samtykke gis og hvordan det trekkes tilbake her.

Hvor lenge behandles personopplysningene i forbindelse med brukerkonto?

Kontoopplysninger lagres så lenge du har en aktiv brukerkonto.

Ønsker du å slette en eksisterende bruker kan du gjøre dette via din profil. Du kan også ta kontakt med oss på support@friskus.com hvis du trenger hjelp til dette. Når en bruker er slettet, er det ikke mulig å gjenopprette denne.

Aktivitetskalender, arrangementer og samhandling med Tjenesten 

Hva er formålet?

Tjenestens aktivitetskalender er kjernen av Tjenesten. Her kan innbyggerne i en kommune få oversikt over arrangementer, aktiviteter, frivillige oppdrag, samt oversikt over lokale lag og foreninger.

Du som bruker, kan melde deg eller andre på aktiviteter i Tjenesten eller på venteliste dersom det ikke er flere plasser igjen på et arrangement. Du kan også følge arrangører. I forbindelse med begge funksjonene, behandles personopplysninger. Formålet er å muliggjøre påmelding og kommunikasjon mellom deg og arrangøren, se Brukervilkår for arrangører.

I aktivitetskalenderen kan du også bruke kommentarfelt eller hente ut historikk over tidligere deltakelse på arrangementer. Formålet er muliggjøre samhandling mellom innbyggerne og arrangørene, og sikre en god brukeropplevelse.

Hvilke personopplysninger behandles når du melder deg opp på arrangementer og samhandler med Tjenesten?

Når du melder deg på aktiviteter i Tjenesten eller på venteliste, får arrangøren tilgang til din registrerte epost og/eller telefonnummer og dine sertifikat (dersom sertifikatene er gjort offentlig) for å kunne kontakte deg i forbindelse med aktiviteten og kvalitetssikre deg. Arrangøren får ikke tilgang til informasjon utover dette. Arrangøren kan kun kontakte deg om informasjon som er relevant for aktiviteten du deltar på, se Brukervilkår for arrangører.

Brukere kan i forbindelse med samhandling med Tjenesten selv velge å oppgi ytterligere personopplysninger. Dette vil for eksempel være tilfelle når du kommuniserer med arrangører eller bruker kommentarfelt. Informasjon som bilder og kommentarer vil kunne være synlig for alle som benytter Tjenesten.

Hvem er behandlingsansvarlig for behandler som skjer i forbindelse med aktivitetskalenderen?

Arrangører er delt behandlingsansvarlig sammen med kommunen for behandlingen av personopplysninger som skjer i forbindelse med påmelding og annen samhandling med Tjenesten. Du kan lese mer om deres delte ansvar her og på den aktuelle arrangementssiden.

Hvilke personopplysninger blir behandlet når du følger en arrangør?

Når du velger å følge en arrangør, får arrangøren tilgang til din registrerte epost og/eller telefonnummer og informasjon om sertifikat som du har (dersom sertifikatene er gjort offentlige). Arrangøren får ikke tilgang til informasjon utover dette.

Hvem er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger når du følger en arrangør?

Arrangører er delt behandlingsansvarlig sammen med kommunen for behandlingen av personopplysninger som skjer når du velger å følge en arrangør. Det innebærer blant annet at arrangøren og kommunen er ansvarlig for å ha behandlingsgrunnlag for behandlingen som skjer når du følger en arrangør. Du kan lese mer om deres delte ansvar her og på den aktuelle arrangementssiden.

Hvor lenge behandles personopplysningene?

Ønsker du å stoppe delingen med en arrangør, gjør du det ved å stoppe å følge arrangøren. For mer informasjon, se Brukervilkår for arrangører.

Alle opplysninger du oppgir kan du redigere eller slette.

Fritidskonto  

Hva er formålet?

Fritidskort er et tilbud i noen kommuner som kan brukes til betaling til enkelte godkjente arrangører. Om din kommune ikke utsteder fritidskort, er ikke Fritidskontofunksjonaliteten omtalt her relevant for deg.

Friskus har gjennom «Fritidskonto Penger» gjort det mulig for innehavere av fritidskort å bruke dette i forbindelse med påmelding til arrangementer. Friskus har også gjennom «Fritidskonto Billetter» gjort det mulig å vise frem billetter digitalt.

Hvilke personopplysninger behandles i forbindelse med Fritidskonto?

For å bruke «Fritidskonto Penger» og «Fritidskonto Billetter», kreves en aktiv brukerkonto og at du autentiserer deg. Dette innebærer at brukerkontoopplysninger, fødselsnummer, kontoopplysninger og KID-/fakturanummer behandles.

Når du bruker «Fritidskonto Billetter», behandles navn, kontaktopplysninger og påmelding til arrangement.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Kommunen er som utsteder behandlingsansvarlig for Fritidskort. Kommunens personvernerklæring for bruk av Fritidskortet gjelder.

Når «Fritidskonto Penger» og «Fritidskonto Billetter» brukes gjennom Tjenesten, er Friskus delt behandlingsansvarlig sammen med kommunen. Behandlingsgrunnlaget for dette er for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Dersom du ønsker å ta i bruk «Fritidskonto – Penger» eller «Fritidskonto – Billetter», må dette aktiviseres per kommune og kan kun anvendes per kommune.

Hvor lenge behandles personopplysningene?

Informasjon om transaksjoner lagres iht. til lovpålagte forpliktelser og lagres uavhengig av brukerprofil.

Nyhetsbrev 

Du kan melde deg opp til våre nyhetsbrev og på den måten holde deg oppdatert på det som skjer på Tjenesten. Friskus er behandlingsansvarlig for nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake til samtykket du har gitt.

Behandling i forbindelse med besøk på nettsiden 

Hva er formålet?

Friskus bruker Papertrail og Bugsnag til å sikkerhetsovervåke og administrere Tjenesten. Formålet er sikre at Tjenesten fungerer som den skal.

Friskus samler også inn og avidentifiserer opplysninger om besøkende på friskus.com og Tjenesten gjennom informasjonskapsler og liknende verktøy. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på Tjenesten. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Hvilke personopplysninger behandles?

Bruken av disse verktøyene gir Friskus informasjon om hvilke sider som blir brukt og andre brukerhendelser. Dette kan inkludere data som IP-adresse og funksjoner som brukes som del av Tjenesten, herunder klokkeslett, nettadresser, maskinvareattributter, nettleserinformasjon og lokasjon.

For å innhente denne informasjonen, kan Friskus bruke weblogger eller programmer som kjenner igjen brukernes enheter og samle inn informasjon om bruk av Tjenesten. Dette inkluderer også bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier for å samle inn ytterligere brukerdata for nettstedet og forbedre Tjenesten. Informasjonen skal kun brukes til å overvåke Tjenesten for å finne feil og for avidentifisering for videre bruk.

Hvor lenge behandles personopplysningene?

Personopplysningene blir mellomlagret i en kort periode for feilsøkingsformål før personopplysningene avidentifiseres. Videre behandling skjer i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at Friskus ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Friskus er behandlingsansvarlig.

Hva er behandlingsgrunnlaget?

Behandlingsgrunnlaget til Friskus for disse behandlingene er berettiget interesse. De berettigete interessene som forfølges er sikkerhet og levering av Tjenesten.

Bli arrangør 

En arrangør er en frivillig organisasjon, lag, forening, offentlig enhet eller privat aktør som har aktiviteter som involverer mennesker på en eller annen måte. Som arrangør kan du opprette en arrangørside i Tjenesten, se Brukervilkår for arrangører.

Arrangørsiden vil være synlig i felles arrangøroversikt og aktiviteter som du som arrangør legger ut vil være synlig i felles aktivitetsoversikt. Bruk av arrangørsider er gratis for alle arrangører under kommunens lisens for Tjenesten. Kommunen vil ha tilgang til kontaktinformasjon til alle som har rollen administrator i tilknytning til en arrangørside i Tjenesten. Kommunen kan kun kontakte deg som administrator om informasjon som er relevant for din organisasjon/enhet og/eller gjelder bruk av Tjenesten.

Når en frivillig organisasjon, lag, forening, offentlig enhet eller privat aktør registrerer seg som arrangør, er arrangøren delt behandlingsansvarlig

sammen med kommunen. Du kan lese mer om deres delte ansvar her og på den aktuelle arrangementssiden.

Mottakere og overføring av personopplysninger 

Friskus overfører ikke personopplysninger ut av EØS.

Friskus bruker Amazon Web Services, Inc. (AWS) og Heroku, Inc. som databehandlere til å drifte Tjenesten. Databehandlingen skjer fra Irland, men begge databehandlerne er sertifiserte under EU US Data Privacy Framework. I tillegg bruker Friskus Aritma AS som databehandler i forbindelse med levering av Fritidskonto.

Behandlingsansvarlige som er oppgitt i denne personvernerklæringen vil få tilgang til dine personopplysninger der det er opplyst.

Håndtering av personopplysningene og dine rettigheter 

Du har rett til innsyn i de personopplysningene som er lagret om deg og du kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Du kan også krever sletting eller at vi begrenser bruken eller behandlingen av dine personopplysninger. Du kan også kreve å få personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller å få overført personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Ønsker du å benytte deg av disse rettighetene, eller ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt på support@friskus.com.

Du har også klagerett til Datatilsynet. Om du ønsker å klage til datatilsynet, kan du gjør det her 

Vår kontaktinformasjon 

Friskus AS, Organisasjonsnummer 919 724 528 

Rognsbakken 42, 5705 VOSS 

E-post: post@friskus.com for generelle henvendelser (for support send til support@friskus.com) 

Sist oppdatert 15. februar 2024