fbpx

Privacy policy

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Friskus AS samler inn og bruker personopplysninger gjennom tjenesten Friskus.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt  og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Friskus AS drifter og leverer tjenesten Friskus som er en digital møteplass for frivillig aktivitet i ditt nærmiljø og et arbeidsverktøy til koordinatorer for effektiv og kvalitetssikret planlegging, oppfølging og rekruttering for frivillighet. 

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev, eller registrere deg i Friskus på friskus.com. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger vi innhenter om deg

Følgende personopplysninger registreres i Friskus.com, heretter omtalt som Tjenesten:

  • Navn
  • Brukernavn: E-post eller telefonnr. Det er valgfritt å registrere begge.
  • Passord**
  • Adresse (valgfritt)
  • Fødselsdato (valgfritt)
  • Aktiviteter du deltar på, bilder og kommentarer
  • Fødselsnummer*
  • Forespørsel fra ID-porten*

*Kun ved bruk av Fritidskortet

** Passord er kryptert

Hvorfor innhenter vi dette om deg og hva bruker vi det til?

Opplysningene over bruker vi for å vite hvem du er og for å kunne kontakte deg.

Kontaktinformasjonen kan brukes til å sende påloggingsinformasjon og annen relevant informasjon om Tjenesten til brukerne.  

Følge en arrangør

Du som bruker kan velge å følge en arrangørside i friskus. Arrangøren vil da få tilgang til din registrerte epost og/eller telefonnummer og informasjon om sertifikat som du har (dersom sertifikatene er offentlige). Arrangøren får ikke tilgang til informasjon utover dette. Arrangøren kan kun kontakte deg om informasjon som er relevant for arrangøren du følger, se Brukervilkår for arrangører.

Delta på en aktivitet

Du som bruker kan melde deg på aktiviteter i Friskus. Ansvarlig arrangør for aktiviteten vil da få tilgang til din registrerte epost og/eller telefonnummer og dine sertifikat (dersom sertifikatene er offentlig) for å kunne kontakte deg i forbindelse med aktiviteten og kvalitetssikre deg. Arrangøren får ikke tilgang til informasjon utover dette. Arrangøren kan kun kontakte deg om informasjon som er relevant for aktiviteten du deltar på, se Brukervilkår for arrangører.

Bruke Fritidskortet

Fritidskortet er et tilbud i noen kommuner som kan brukes til betaling til enkelte godkjente arrangører. For bruk av Fritidskortet er behandleransvaret delt mellom Friskus og aktuell kommune. Kommunens personvernerklæring for bruk av Fritidskortet gjelder. Kommunen vil ha tilgang til informasjon om brukerprofil tilknyttet Fritidskortet og kontaktinformasjon til denne (registrert epost og/eller telefonnummer).

Informasjon om transaksjoner lagres iht. til norsk lov og lagres uavhengig av brukerprofil.

Bli arrangør

En arrangør er en frivillig organisasjon, lag, forening, offentlig enhet eller privat aktør som har aktiviteter som involverer mennesker på en eller annen måte. Som arrangør kan du opprette en arrangørside i Friskus, se Brukervilkår for arrangører. Arrangørsiden vil være synlig i felles arrangøroversikt og aktiviteter som du som arrangør legger ut vil være synlig i felles aktivitetsoversikt. Bruk av arrangørsider er gratis for alle arrangører under kommunens lisens for Friskus. Kommunen vil ha tilgang til kontaktinformasjon til alle som har rollen administrator i tilknytning til en arrangørside i Friskus. Kommunen kan kun kontakte deg som administrator om informasjon som er relevant for din organisasjon/enhet og/eller gjelder bruk av Tjenesten.

Brukeradferd

Vi lagrer også informasjon om brukeradferd, slik som hvilke sider som blir brukt og andre brukerhendelser. Dette kan inkludere data som IP-adresse, sider – og funksjoner som brukes som del av Tjenesten, herunder klokkeslett, nettadresser, maskinvareattributter, nettleserinformasjon og lokasjon. 

For å innhente denne informasjonen kan vi bruke weblogger eller programmer som kjenner igjen brukernes enheter og samler inn informasjon om bruk av Tjenesten. Dette inkluderer også bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier for å samle inn ytterligere brukerdata for nettstedet og forbedre Tjenesten. Informasjonen skal kun brukes til å overvåke i forbindelse med feil og forbedring av Tjenesten.

Friskus AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på friskus.com. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Håndtering av opplysningene

Informasjon som bilder og kommentarer vil kunne være synlig for alle som benytter Friskus. Alle opplysninger du oppgir kan du redigere eller slette. Ingen av dine personopplysninger deles videre med tredjepart. 

Du har rett til innsyn i de opplysningene som er lagret om deg og kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Unødvendige opplysninger kan du også be om slettes. 

Ønsker du å benytte deg av denne retten send en skriftlig forespørsel på support@friskus.com. 

Hvor lenge lagrer vi opplysningene om deg?

Opplysningene om deg blir lagret så lenge du er registrert som bruker. 

Hvordan slette bruker?

Ønsker du å slette en eksiterende bruker kan du gjøre dette via din profil. Du kan også ta kontakt med oss på support@friskus.com hvis du trenger hjelp til dette. Når en bruker er slettet er det ikke mulig å gjenopprette denne. 

 

Vår kontaktinformasjon

Friskus AS, Organisasjonsnummer 919 724 528

Rognsbakken 42, 5705 VOSS

E-post: post@friskus.com for generelle henvendelser (for support send til support@friskus.com)

Brukervilkår

Friskus.com er en digital plattform for aktiv deltagelse og aktivitet. Det er Friskus AS som driver og utvikler plattformen Friskus.com.

I Friskus.com vil du som bruker finne aktiviteter i ditt nærområde som du kan delta på. Det er også aktiviteter hvor du kan bidra med en hjelpende hånd, såkalte oppdrag. Som bruker kan du velge å delta på oppdragene som frivillig, og hjelpe til med gjennomføringen av disse aktivitetene.

Det er valgfritt å registrere seg i Friskus med en bruker, og gratis for deg som innbygger. For at du skal kunne bruke tjenesten må vi innhente noen opplysninger om deg. Les mer om hvilke opplysninger dette er og hva de brukes til i personvernerklæringen (første del av dokumentet). 

Brukervilkår for arrangører i Friskus.com

Så flott at dere vil ha en arrangørside i Friskus.com og bruke denne til å synliggjøre aktivitetstilbudet deres i kommunen! Vi håper dere får mye glede av Friskus.com, og ikke vær redd for å ta kontakt og gi oss tilbakemelding dersom vi kan hjelpe med noe. 

Definisjon

Med arrangør menes alle som representerer en arrangørside/organisasjon og/eller handler på vegne av arrangøren.

Lag, organisasjoner og foreninger må være registrert i Frivilligregisteret og kunne vise til gyldig organisasjonsnummer for å få kunne opprette arrangørside i Friskus.com. Navnet til arrangøren må tilsvare det som står i Brønnøysundregisteret.

Hvilke vilkår gjelder for arrangører? 

Alle som bruker Friskus er underlagt Brukervilkår for Friskus. 

Dersom du er administrator eller koordinator for en arrangør i Friskus gjelder vilkår skildret her i tillegg til de vanlige brukervilkårene.

Kommuner som har innehar lisens for Friskus.com kan ha egne tilpassede retningslinjer. Se kommunale nettsider for å finne kontaktperson, eller send oss en mail til support@friskus.com, så vil vi hjelpe deg.

Mål

Vi ønsker å lage en plattform som bidrar til at flere mennesker får muligheten til å delta. Det er du en avgjørende del av og vi vil gjerne gjøre den oppgaven enklere for deg. Gjennom aktiviteter og oppdrag som din organisasjon tilbyr, kan flere mennesker få opplevelsen av mestring og mening og livskvalitet i hverdagen. Friskus.com skal være en plattform som er trygg å tilhøre, og vi oppfordrer alle til å bidra til et positivt og inkluderende digitalt miljø og forhindre alle former for mobbing eller eksluderende oppførsel. Vi ber om at all upassende oppførsel eller innhold varsles til support@friskus.com.

Ikke-kommersielt innhold

Det er et krav til alle aktiviteter, iregnet arrangement og aktiviteter blir drevet på ikke-kommersielt grunnlag.

Eksempel:

En ungdomsklubb som arrangerer ferietur som koster 500,- pr person kan legge dette ut i sin arrangørside i Friskus. En ungdomsklubb blir drevet ikke-kommersielt og tar kun betaling for å få inntekter til klubben som igjen vil komme medlemmene til gode.

Et hotell som låner ut gratis sykler i en kampanjeperiode kan ikke selv legge dette ut – fordi de ikke selv kan ha en arrangørside i Friskus.com.

En kommune eller annen representativ arrangør kan legge ut alle aktiviteter som de mener er egnet for sine innbyggere under kravet om at aktiviteten ikke skal ha et kommersielt formål.

Reklame

Det er ikke tillatt å drive reklame for betalte tjenester eller produkter fra kommersielle aktører. Det er likevel tillatt å ha sponsorer og samarbeidspartnere til arrangement som er kommersielle og dele informasjon om dette.

Eksempel:

Dersom en har en sponsor til et arrangement kan dere vise frem bedriften og bruke bedriften sin logo i bilder, tekst o.l.

Bilder

Når du laster opp eller ned bilder, vær oppmerksom på at du overholder opphavsretten og regler for personvern. Se nettsidene til Datatilsynet om du er usikker. 

Kontakt

Arrangør kan ikke kontakte brukere utenfor sine medlemmer uten at dette er gitt samtykke til (eksplisitt eller implisitt). Eksempelvis dersom en bruker selv kontakter arrangøren.

Arrangør kan ikke kontakte sine medlemmer om annet enn arrangøren sine aktiviteter og andre omstendigheter som gjelder arrangøren.

Sikkerhet

Arrangør via arrangørsiden sin(e) administrator(er) har til enhver tid ansvar for arrangørsiden sine sikkerhetsinnstillinger. Sikkerhetsinnstillingene styrer bl.a. tilganger på arrangørsiden. Det vil si, hvem som har administrator-tilgang og hvem som har koordinator-tilgang. Arrangøren via administrator avgjør hvilke tilganger som følger med de ulike rollene.

Arrangøren er ansvarlig for vedlikeholdsrutiner for hvem som har tilgang til medlemsinformasjon til enhver tid. Dette er påbudt og strengt regulert i regelverket for datalagring og beskyttelse GDPR som gjelder i Norge fra 20 juli 2018.

Friskus AS er ikke ansvarlig for feilaktig tilgang til personinformasjon som skyldes arrangør sine sikkerhetsinnstillinger.

Kvalitetssikring

Arrangøren er selv ansvarlig for å gjøre kvalitetssikring av sine frivillige i samsvar med norsk lov og organisasjonen sine interne rutiner.

Friskus AS er ikke ansvarlig for feilaktig bruk av Friskus.com sitt kvalitetssikringssystem (iregnet nødvendig sertifikat på oppdrag).

Brudd

Ved mistanke om brudd på vilkår vil arrangøren sin(e) administrator(er) bli kontaktet og bedt om å fjerne/endre det aktuelle innholdet. 

Friskus AS gir seg rett til å fjerne upassende innhold og/eller innhold som er i strid med vilkår for bruk dersom varsling av brudd ikke fører frem. Gjentatte brudd på vilkår kan i ytterste konsekvens føre til karantenetid av arrangøren fra bruk av Friskus.com.

Vår kontaktinformasjon

Friskus AS, Organisasjonsnummer 919 724 528

Rognsbakken 42, 5705 VOSS

E-post: post@friskus.com for generelle henvendelser (for support send til support@friskus.com)