fbpx

Ingen utenfor!

Tiden er inne for å jobbe målrettet og konkret med å gjøre det enkelt for barn og unge å delta i positive felleskap og organiserte fritidstilbud!

I samarbeid med frivilligheten og kommuner over hele Norge, har vi utviklet aktivitetsplattformen friskus.com – for enkel og effektiv innbyggerdialog og samhandling mellom frivillige organisasjoner, kommune og innbyggere.

Få oversikt over alt på ett sted

  • Synliggjør faste fritidsaktiviteter, arrangementer og frivillige oppdrag.
  • Få oversikt over alle frivillige lag, organisasjoner og kommunale enheter.
  • Gi alle barn mulighet til å delta med Fritidskortet eller lokale tilskuddsmidler.
På friskus.com kan du synliggjøre alle faste fritidsaktiviteter, samt konserter, kurs og arrangementer. 

Frivillige lag, organisasjoner og kommunale avdelinger legger ut sine aktiviteter og frivillige oppdrag, og kalenderen oppdateres kronologisk. 

Friskus.com har sitt eget innebygde meldingssystem. Som innbygger kan du kontakte frivillige lag, organisasjoner og kommunale enheter. Som arrangør kan du kommunisere med medlemmer og deltakere på aktiviteter.

Lurer du på hva som skjer i nærheten av deg? Eller hvilke fritidsaktiviteter barna dine kan være med på? Alt ligger åpent på friskus.com slik at du enkelt får oversikt.

Gjør det enkelt å be om hjelp, rekruttere frivillige, og frigjør ressurser. Friskus.com er åpent for alle, slik at frivillige kan melde interesse når det passer for dem. 

La frivillige organisasjoner, lag, foreninger og kommunale enheter rekruttere frivillige, synliggjøre behov, koordinere frivillige oppdrag, og kvalitetssikre kompetanse. 

Arrangører kan tildele «diplomer» eller sertifikater til frivillige, som bekreftelse på innlevert dokumentasjon eller fullført kursing. Arrangørene kan selv bestemme hvor lenge sertifikatene skal vare før de må fornyes.

Arrangør kan videre begrense hvem som kan melde seg på et frivillig oppdrag, og kvalitetssikre den frivilliges kompetanse. Med digital bekreftelse slipper frivillige å levere inn dokumentasjon manuelt hver gang de ønsker å bidra.

Enkelt for arrangøren – og enkelt for den frivillige.

I Bufdirs pilotprosjekt med Fritidskortet får barn og unge mellom 6-18 år mellom 800-1000 kr per halvår til bruk på faste fritidsaktiviteter. Tretten av pilotkommunene deler ut sine fritidskort via friskus.com.

Med digital tildeling av Fritidskortet og lokale tilskuddsløsninger på friskus.com får barn og unge full oversikt over sitt fritidstilbud, og kan betale sine medlemskontigenter direkte via friskus.com.

Enkelte kommuner deler også ut egne tilskuddsmidler til fritidsaktivitet for unge. For informasjon om lokale Fritidskort-tilskuddsordninger utenfor pilotprosjektet, se Levanger kommune og Nærøysund kommune.

Målet er å bidra med økt deltagelse og inkludering. Ideen om et fritidskort bygger på fritidserklæringen, som sier at alle barn skal få mulighet til å delta i en fritidsaktivitet.

Anne Marit Haslund

Prosjektleder fritidskort, Arendal kommune

Det var en som sa til meg en gang: «Hvorfor er det så mange hemmelige klubber i Levanger?» Han fortalte at han hadde bodd i Levanger i over tre år før han for eksempel fikk vite om Barnas Turlag.

Ingvild Radwan

Frivilligkoordinator, Levanger kommune

Se video om fritidskortet i Haugesund

Hvem kan ha nytte av friskus.com?

KOMMUNEN
Jobber du i en kommunal enhet, og har behov for å vite hva som skjer rundt omkring? Med aktivitetsoversikt, frivillighetsverktøy, lag- og foreningsoversikt, og digitalisering av tilskuddsmidler på ett og samme sted slipper du å forholde deg til mange ulike verktøy. 

BARN OG UNGE
Har du lyst på en ny fritidsaktivitet? Lurer du på hva som skjer der du bor? På friskus.com kan du bla deg gjennom en mengde fritidstilbud, og finne noe som passer akkurat deg. 
PENSJONISTEN
Har du litt tid til overs? Eller lurer på hvilke aktiviteter du kan delta på? Meld deg på et frivillig oppdrag, eller se hvilke aktiviteter din kommune tilbyr.
LAGLEDEREN
Lei av ranselpost? Synliggjør fritidsaktivitetene dine i kommunens aktivitetsoversikt, og nå ut til flere. Her kan du legge ut alle aktiviteter, informere om tilbud, og kommunisere med medlemmene dine. 

FORESATTE

Lurer du på hvilke fritidsaktiviteter barna dine kan være med på? Eller hvilke lag og organisasjoner som finnes i nærmiljøet? Om kommunen din har friskus.com kan du få oversikt over alt dette på ett sted. I Arendal, Haugesund, Fauske, Kvam, Namsos, Levanger og Nærøysund kan du også betale medlemskontigent til lag og foreninger via Fritidskortet eller lokale tilskuddsordninger. Snart kan du gjøre dette i Volda, Kvinesdal og Ulstein kommune også.

STUDENTEN
Har du lyst på arbeidserfaring og nettverk der du studerer? Vil du gjerne delta på aktiviteter eller frivillige oppdrag for å få nye venner?  Delta på frivillige oppdrag, eller meld deg på en aktivitet for å møte nye mennesker.

Kontakt oss for et uforpliktende møte!

14 + 10 =

FAQ

Hvordan kommer jeg i gang med friskus.com i min kommune?
Ta kontakt med en av våre prosjektledere, og be om en demonstrasjon av hvordan friskus.com kan brukes i din kommune. 

Om du hører til et lag eller en forening som ønsker å benytte kalenderen anbefaler vi at du kontakter kommunen og ber dem avtale en demo. 

Kan man bruke løsningen til å dele ut egne midler?
Ja, fritidskort-funksjonen kan brukes til lokale tilskuddsordninger. Ta kontakt med en av våre prosjektledere og fortell litt om ordningen, så vil vi se hvordan løsningen kan brukes til deres prosjekt. 
Hvor mye koster det?
Friskus.com er lisensbasert. Dersom din kommune har lisens på friskus.com er det gratis for alle kommunale enheter, lag, organisasjoner og innbyggere. 

Lisens baseres blant annet på antall innbyggere, og hvordan kommunen ønsker å benytte plattformen. Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte, slik at vi sammen kan finne ut av hvilke behov dere har. 

Hva med sikkerhet?
Vi er veldig opptatt av sikkerhet. Friskus.com er fri for reklame, vi selger ingen data videre, og har blant annet vært gjennom en Personvernkonsekvensutredning (DPIA) med Arendal kommune og Personvernombudet.