fbpx

Rekruttere, sertifisere og koordinere frivillige

 

Gjør det enkelt å be om hjelp, rekruttere frivillige, og frigjør ressurser. 

Friskus.com muliggjør ressursmobilisering på en systematisk og kostnadseffektiv måte. Web-appen er åpen for alle, slik at frivillige kan melde interesse når det passer for dem, og vi har funksjoner som gjør frivilligheten trygg for frivillig, mottaker og koordinator. 

Rekrutter frivillige

Frivillige oppdrag kan legges ut som enkeltstående eller gjentakende oppdrag. De blir synlige i arrangøroversikten og er lett å finne. I tillegg kan man bruke filter for frivillige oppdrag dersom man kun vil se det. 

Frivillige får oversikt over hva det trengs hjelp til, når og hvor, og kan selv velge å melde seg på.

Dersom man som innbygger har behov for bistand av frivillige kan dette meldes inn til frivillig organisasjon gjennom Friskus, og gruppens administrator kan forvalte behovsforespørselen på en god og sikker måte for både innbygger og frivillig.

Sertifiser og koordiner frivillige

Friskus.com gir mulighet for å sertifisere frivillige.

Sertifikater i friskus kan opprettes av kommunen/frivillig organisasjon, og kan gjelde kvalifikasjoner som f. eks. levering av taushetserklæring/politiattest eller gjennomgått opplæring som “besøksvenn”, “fullført smittevernskurs”, “leksehjelper».

Sertifikater kan være konstante, eller gis en gyldighetsperiode.

Videre kan sertifikatene brukes for å kvalitetssikre hvem som kan melde seg på oppdrag hvor det f.eks. kreves gyldig fremvist politiattest.

Innbyggere som deltar får automatisk bygget en aktivitet- og frivillig-CV som de kan finne på profilen sin.

Denne CVen kan brukes ved jobbsøking, eller når studenter søker utveksling.

På denne måten får vi tilført verdi for den frivillige i den forstand at det blir lettere for frivillige å dokumentere den innsatsen de har lagt ned ved å være frivillig.

Er det oppdrag som haster og man ikke har tid til å legge ut frivillig-oppdraget, har man også et medlemsregister med godkjente frivillige og deres kompetanse. Gjennom denne medlemsregisteret kan de frivillige også kontaktes direkte.

Aktivitetsoversikt

Samle og synliggjøre aktiviteter og et mangfold av muligheter på en informativ og enkel måte.

 

Les mer >
Digital bilett- og pengeutdeling

Våre digitale løsninger for utdeling av lokale midler brukes i dag til utdeling i sammenheng med fritidskortpiloten og kommuners egne lokale fritid- og kulturkortløsninger.

 

Les mer >
Rekrutter og koordiner frivillige

Gjør det enkelt å be om hjelp, rekruttere frivillige, og frigjør ressurser.

 

Les mer >
Oversikt over lag og organisasjoner

Med arrangøroversikten blir det enkelt for innbyggere å finne kommunale avdelinger, lag og organisasjoner.

 

Les mer >
Kommuniser med deltakere

Meldingsfunksjonen tilrettelegger for kommunikasjon mellom arrangører og deltakere. Slik blir det enkelt å starte dialog mellom innbygger og  kommunale avdelinger, organisasjoner og lag.

 

Les mer >
Innbyggerside

Kommuniser effektivt ut informasjon til innbyggerne i din kommune!

Med alt på ett sted er det lettere å holde seg oppdatert.

 

Les mer >