fbpx

Digital billett- og pengeutdeling

 

Fritidskort, kulturkort, aktivitetskort, opplevelseskort –  Våre løsninger for tildeling av midler og gratisbilletter er fleksible, ikke-stigmatiserende og ressursbesparende.

For å stoppe negative trender med utenforskap og inaktivitet kan kommuner få på plass strukturert arbeidsmetodikk og enkle verktøy i sitt arbeid. 

Mobilskjerm med "mine billetter". Her er det lett å finne de gratisbillettene du har reservert hos kommunen, aktivere dem, og bruke dem.

Sosial ulikhet og ekskludering har ringvirkninger som utenforskap og depresjon.

Med digital utdeling av midler gjennom friskus.com kan kommuner enkelt organisere og forvalte midler til fritidsaktivitet. Det er også enkelt for alle i målgruppen å delta og bruke tilskuddsmidler, og få en oversikt over all tilgjengelig aktivitet.

Vår løsning for utdeling av midler…

er ikke-stigmatiserende

er effektiv og digital

er ressursbesparende

har mulighet for faste eller varierende beløp

er fleksibel: Beløp satt inn på fritidskort kan brukes på en eller flere fritidsaktiviteter

er rettferdig: Fritidskortet er knyttet til enkeltindivider, og kan bare brukes til aktivitet for den som har mottatt fritidskortet

Aktivitetsoversikt

Samle og synliggjøre aktiviteter og et mangfold av muligheter på en informativ og enkel måte.

 

Les mer >
Digital bilett- og pengeutdeling

Våre digitale løsninger for utdeling av lokale midler brukes i dag til utdeling i sammenheng med fritidskortpiloten og kommuners egne lokale fritid- og kulturkortløsninger.

 

Les mer >
Rekrutter og koordiner frivillige

Gjør det enkelt å be om hjelp, rekruttere frivillige, og frigjør ressurser.

 

Les mer >
Oversikt over lag og organisasjoner

Med arrangøroversikten blir det enkelt for innbyggere å finne kommunale avdelinger, lag og organisasjoner.

 

Les mer >
Kommuniser med deltakere

Meldingsfunksjonen tilrettelegger for kommunikasjon mellom arrangører og deltakere. Slik blir det enkelt å starte dialog mellom innbygger og  kommunale avdelinger, organisasjoner og lag.

 

Les mer >
Innbyggerside

Kommuniser effektivt ut informasjon til innbyggerne i din kommune!

Med alt på ett sted er det lettere å holde seg oppdatert.

 

Les mer >