fbpx

Oversikt over lag og organisasjoner

 

Samler og synliggjør arrangører – både kommunale avdelinger og frivillige organisasjoner får sitt eget sted for å være synlig og tilgjengelig samme sted. For innbygger blir det en vei inn til å bli trygg hva som skal til for å delta.

 Noen organisasjoner informerer hvem de er og linker til egne nettsider, andre bruker muligheten til å kommunisere med medlemmer/innbyggere, ha påmelding på arrangement og kvalitetssikre/koordinere av frivillig-oppdrag/ressursmobilisering.

Aktørene/avdelingene kan ressurseffektivt få oversikt seg i mellom, og digitalt samarbeide på tvers.

Aktivitetsoversikt

Samle og synliggjøre aktiviteter og et mangfold av muligheter på en informativ og enkel måte.

 

Les mer >
Digital bilett- og pengeutdeling

Våre digitale løsninger for utdeling av lokale midler brukes i dag til utdeling i sammenheng med fritidskortpiloten og kommuners egne lokale fritid- og kulturkortløsninger.

 

Les mer >
Rekrutter og koordiner frivillige

Gjør det enkelt å be om hjelp, rekruttere frivillige, og frigjør ressurser.

 

Les mer >
Oversikt over lag og organisasjoner

Med arrangøroversikten blir det enkelt for innbyggere å finne kommunale avdelinger, lag og organisasjoner.

 

Les mer >
Kommuniser med deltakere

Meldingsfunksjonen tilrettelegger for kommunikasjon mellom arrangører og deltakere. Slik blir det enkelt å starte dialog mellom innbygger og  kommunale avdelinger, organisasjoner og lag.

 

Les mer >
Innbyggerside

Kommuniser effektivt ut informasjon til innbyggerne i din kommune!

Med alt på ett sted er det lettere å holde seg oppdatert.

 

Les mer >