fbpx

Et helhetlig verktøy for kommune, innbygger og ditt lag eller organisasjon

En pc som viser friskus-plattformens forside. Vi kan se at siden har søkefelt, filtreringsmuligheter, og aktiviteter sortert i et grid under dette,

Man bruker jo det som er mest effektivt, og det er Friskus.

Rasmus Iversen Seloter,
Miljøterapeut i Levanger kommune

Dette er heilt fantastisk! Friskus har både gjort det lettare å få oversikt over tilboda og å bli med.

Camilla Søreide,
Mor til aktive barn og leder Voss Freestyleklubb

I samarbeid med frivilligheten og kommuner over hele Norge, har vi utviklet aktivitetsplattformen friskus.com – for enkel og effektiv innbyggerdialog og samhandling mellom frivillige organisasjoner, kommune og innbyggere. 

Hva inneholder friskus-plattformen?

Plattformen består av flere praktiske verktøy for tilgjengeliggjøring og deltagelse. De fleste modulene inngår i orginalplattformen, og er helt gratis for innbyggere og arrangører å bruke når kommunen kjøper lisens. Eksempler på dette er aktivitetsoversikten, arrangøroversikten og de innebygde rekruttering-, organisering- og kommunikasjonsverktøyene.

I tillegg jobber vi i Friskus kontinuerlig for å dekke behov som dukker opp i kommunene. Vi har utviklet, og utvikler fortsatt, nye moduler som kommuner kan legge til etter behov. Eksempler på dette Digital pengeutdeling for utdeling av midler som fritidskort og kulturkort,  og Innbyggerside for å enkelt formidle informasjon til innbyggerne.

Les mer om modulene under:

Aktivitetsoversikt

Samle og synliggjøre aktiviteter og et mangfold av muligheter på en informativ og enkel måte.

 

Les mer >
Digital bilett- og pengeutdeling

Våre digitale løsninger for utdeling av lokale midler brukes i dag til utdeling i sammenheng med fritidskortpiloten og kommuners egne lokale fritid- og kulturkortløsninger.

 

Les mer >
Rekrutter og koordiner frivillige

Gjør det enkelt å be om hjelp, rekruttere frivillige, og frigjør ressurser.

 

Les mer >
Oversikt over lag og organisasjoner

Med arrangøroversikten blir det enkelt for innbyggere å finne kommunale avdelinger, lag og organisasjoner.

 

Les mer >
Kommuniser med deltakere

Meldingsfunksjonen tilrettelegger for kommunikasjon mellom arrangører og deltakere. Slik blir det enkelt å starte dialog mellom innbygger og  kommunale avdelinger, organisasjoner og lag.

 

Les mer >
Innbyggerside

Kommuniser effektivt ut informasjon til innbyggerne i din kommune!

Med alt på ett sted er det lettere å holde seg oppdatert.

 

Les mer >