fbpx

Fritidskortet

ALLE BARN OG UNGE SKAL KUNNE DELTA PÅ MINST ÉN FRITIDSAKTIVITET

Med fritidskortet får barn og unge dekket medlemskontigenter til faste, organiserte fritidsaktiviteter. 

Sammen med Arendal kommune* har vi utviklet en digital løsning for fritidskortet, hvor barn og unge kan finne aktiviteter de ønsker å delta på, samt betale kontigenter. Kortet kan kun brukes til forhåndsgodkjente aktiviteter, og sikrer at beløpet benyttes til kontingentbetaling. 

Betalinger med fritidskortet ser ut som “ordinære” betalinger, og løsningen er slik ikke-stigmatiserende. Det jobbes videre for at kommunen kan fylle på et ekstra beløp, slik at barn i spesielt utfordrende sosioøkonomiske situasjoner kan få tildelt en større sum pr halvår. Denne løsningen kan kommuner som ikke fikk delta i piloten til Bufdir, men som likevel subsidierer barn og unge med kontingenter, bruke. Alt skjer på ett sted!

*Arendal kommune er pilot i Bufdir sitt pilotprosjekt om Fritidskort, der hvert barn/ungdom får tildelt kr 1000 pr halvår til kontingentbetaling i en eller flere fritidsaktiviteter 

HVA ER FRITIDSKORTET?

Fritidskortet er et tilbud til barn og unge som er mellom 6 til 18 år. Man kan få opp til 1000 kr (beløpet varierer mellom kommuner) som kan brukes på en eller flere fritidsaktiviteter. Målet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

HVEM KAN FÅ DET?

Barn og unge mellom 6-18 år, med bostedsadresse i pilotkommuner. Søsken får ett Fritidskort hver. Pengene tilhører hvert enkelt barn, og ubenyttede penger kan ikke overføres til andre søsken. Fritidskortet gjelder fra kalenderåret du fyller 6 år, til og med året du fyller 18 år.

HVA DEKKER DET?

Deltakeravgift på en eller flere organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret. Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Hvis du har brukt Fritidskortet ditt, må du vente til neste halvår for å få påfyll.

HVORDAN KAN JEG SETTE OPP DETTE FOR MIN KOMMUNE?

1. Kontakt oss i Friskus. Vi lager en direktelink for din kommune (eksempel.friskus.com), og kobler fritidskortet til din kommunes direktelink. 

2. Kontakt regnskapsavdelingen i din kommune. Når fritidskort betales gjennom direktelinken, sender vi kommunen en samlet oversikt over transaksjoner. Dere kan velge å godkjenne disse, eller foreta stikkprøver. Dette avtales med regnskapsavdelingen. 

3. Få lag og foreninger til å registrere seg med en arrangørside via din kommunes direktelink.  Deretter kan de koble opp fritidskortet som betalingsmulighet. 

På denne måten får barn og unge en fullstendig oversikt over fritidsaktiviteter, og betaler medlemskontigent på samme sted.