fbpx
Fole kjekt å være digital og sosial! – med fysiske møter som øvingsarena

Fole kjekt å være digital og sosial! – med fysiske møter som øvingsarena

Foto fra første samlingen.

 

Gleder seg til å lære bort digitalkunnskap!

I August er prosjektleder Henriette Gran Rugland er klar for tur til Ålesund! I dette prosjektet for å motvirke ensomhet hos eldre og legge til rette for sosialt fellesskap, skal Henriette drive med digital opplæring. Etter å ha planlagt programmet i samarbeid med kommunen, gleder hun seg til å være med i person!

– Jeg storgleder meg til å lære vekk digitalkunnskap til brukergruppen, slik at enda flere kan delta på aktiviteter og finne fram til det som skjer i sitt lokalsamfunn, smiler Henriette

Målgruppen er 60+, en gruppe som har stor variasjon i digital erfaring. I en verden hvor digitaliseringen er godt igang, og gjør aktivitet og fellesskap lett tilgjengelig for mange, må vi ikke glemme dem som ikke allerede er integrert i dette universet av nuller og ettall som gjør opp det store internett. 

Prosjektet “Fole kjekt å være digital og sosial” skal skape trygghet og glede med å være digital, og gjøre målgruppen i stand til å finne og delta i sosiale felleskap og frivillig-oppdrag.

Godt oppmøte på samlingen!

 

Fysisk og digitalt i god harmoni.

Prosjektet skal gjennom fysiske møteplasser på bibliotek i kommunen brukes til å gjøre brukeren trygg i digital infrastruktur, og å skape møteplasser på tvers av generasjoner. Fast program; enkel trening, digital kompetanseheving og en kursrekke der man blir gjort i stand til å digitalt søke og finne aktivitetstilbud, og å melde seg på frivillig-oppdrag og arrangementer. I tillegg blir det selvfølgelig servert en matbit eller to. 

Fokuset er å skape et inkluderende og sosialt læringsmiljø for de over 60. Med et variert og sosialt program blir mindre tungt å møte opp til samling. 

Liten skjerm, stor interesse!

 

Med kontroll over egen fritid: 

35 prosent av dem som er 67 år eller eldre, bor alene (tall fra ssb). Sosiale og aktive felleskap forebygger ensomhet, i tillegg til fysiske helseplager. Det er derfor ytterst viktig at våre eldre selv har evnen til å finne og velge hvilke sosiale møteplasser de vil delta på. Å selv kunne kontrollere egen fritid, gir glede og selvtillitt. Alle fortjener den gode livskvaliteten det gir å delta. Om det er som frivillig, å bli med på treningstimer, turer, eller andre fellesskap.

Ønsker du mer info om prosjekter vi i Friskus driver med, eller ønsker du å booke prosjekter til egen kommune? Ta kontakt med oss på post@friskus.com

Om innovasjonsprosjektet: Digital infrastruktur for bærekraftige og trygge lokalsamfunn

Om innovasjonsprosjektet: Digital infrastruktur for bærekraftige og trygge lokalsamfunn

Nasjonal strategi for digitalisering av offentlig sektor vektlegger mer helhetlige digitale
løsninger som setter brukeren i sentrum.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i samarbeid med andre institusjoner har over tid forsket på at foreldrenes økonomiske og sosiale bakgrunn er en sentral del av forklaringen på hvorfor det er betydelig ulikhet i hvor mye ungdom deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Mange innbyggere velger vekk deltagelse i aktivitetstilbud på grunn av økonomi.

I følge Frivillig-barometeret 2021 mener 71 % av de spurte at de bør bli enklere å få oversikt over fritidstilbud.

Produktet i dag

I dag brukes Friskus.com til å samle og synliggjøre muligheter (arrangement og frivillig-oppdrag) ogarrangører (kommunale avdelinger, frivillige organisasjoner, fritidstilbydere). Den digitale plattformen er en vei inn til å blitrygg hva som skjer i kommunen og hva som skal til for å delta.

Noen organisasjoner informerer om hvem de er og linker til egne nettsider, andre bruker muligheten til å kommunisere med medlemmer/innbyggere, ha påmelding på arrangementet og kvalitetssikre og/eller koordinere frivillig-oppdrag/ressursmobilisering. Aktørene/avdelingene kan ressurseffektivt få oversikt seg i mellom samt kommunisere og digitalt samarbeide på tvers. Innbyggere som deltar og bidrar får automatisk bygget seg en aktivitets-CV og kommer enkelt i dialog med kommunen sin.

Om prosjektet

Kommunen skal på en kostnadseffektiv og enkel måte sitte i førersete for distribusjon av midler og aktivitetsbilletter, til de som har rett på det og på en måte som gir dokumentasjon og kontroll over at tildelingen blir brukt til aktivitet for innbyggere. Prosjektet legger vekt på ressurseffektiv implementeringa av velferdsteknologien, løfter videre det arbeidet som allerede er lagt ned og skåner innbyggere mot flere digitale steder/apper å måtte forholde seg til.

Det er mulig å påvirke utvikling av noen funksjoner eller delta i hele prosjektet. Er du en kommune som vil være med?

Kontakt oss med spørsmål eller andre henvendelser!

2 + 3 =