fbpx
Fole kjekt å være digital og sosial! – med fysiske møter som øvingsarena

Fole kjekt å være digital og sosial! – med fysiske møter som øvingsarena

Foto fra første samlingen.

 

Gleder seg til å lære bort digitalkunnskap!

I August er prosjektleder Henriette Gran Rugland er klar for tur til Ålesund! I dette prosjektet for å motvirke ensomhet hos eldre og legge til rette for sosialt fellesskap, skal Henriette drive med digital opplæring. Etter å ha planlagt programmet i samarbeid med kommunen, gleder hun seg til å være med i person!

– Jeg storgleder meg til å lære vekk digitalkunnskap til brukergruppen, slik at enda flere kan delta på aktiviteter og finne fram til det som skjer i sitt lokalsamfunn, smiler Henriette

Målgruppen er 60+, en gruppe som har stor variasjon i digital erfaring. I en verden hvor digitaliseringen er godt igang, og gjør aktivitet og fellesskap lett tilgjengelig for mange, må vi ikke glemme dem som ikke allerede er integrert i dette universet av nuller og ettall som gjør opp det store internett. 

Prosjektet “Fole kjekt å være digital og sosial” skal skape trygghet og glede med å være digital, og gjøre målgruppen i stand til å finne og delta i sosiale felleskap og frivillig-oppdrag.

Godt oppmøte på samlingen!

 

Fysisk og digitalt i god harmoni.

Prosjektet skal gjennom fysiske møteplasser på bibliotek i kommunen brukes til å gjøre brukeren trygg i digital infrastruktur, og å skape møteplasser på tvers av generasjoner. Fast program; enkel trening, digital kompetanseheving og en kursrekke der man blir gjort i stand til å digitalt søke og finne aktivitetstilbud, og å melde seg på frivillig-oppdrag og arrangementer. I tillegg blir det selvfølgelig servert en matbit eller to. 

Fokuset er å skape et inkluderende og sosialt læringsmiljø for de over 60. Med et variert og sosialt program blir mindre tungt å møte opp til samling. 

Liten skjerm, stor interesse!

 

Med kontroll over egen fritid: 

35 prosent av dem som er 67 år eller eldre, bor alene (tall fra ssb). Sosiale og aktive felleskap forebygger ensomhet, i tillegg til fysiske helseplager. Det er derfor ytterst viktig at våre eldre selv har evnen til å finne og velge hvilke sosiale møteplasser de vil delta på. Å selv kunne kontrollere egen fritid, gir glede og selvtillitt. Alle fortjener den gode livskvaliteten det gir å delta. Om det er som frivillig, å bli med på treningstimer, turer, eller andre fellesskap.

Ønsker du mer info om prosjekter vi i Friskus driver med, eller ønsker du å booke prosjekter til egen kommune? Ta kontakt med oss på post@friskus.com

Om innovasjonsprosjektet: Digital infrastruktur for bærekraftige og trygge lokalsamfunn

Om innovasjonsprosjektet: Digital infrastruktur for bærekraftige og trygge lokalsamfunn

Nasjonal strategi for digitalisering av offentlig sektor vektlegger mer helhetlige digitale
løsninger som setter brukeren i sentrum.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i samarbeid med andre institusjoner har over tid forsket på at foreldrenes økonomiske og sosiale bakgrunn er en sentral del av forklaringen på hvorfor det er betydelig ulikhet i hvor mye ungdom deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Mange innbyggere velger vekk deltagelse i aktivitetstilbud på grunn av økonomi.

I følge Frivillig-barometeret 2021 mener 71 % av de spurte at de bør bli enklere å få oversikt over fritidstilbud.

Produktet i dag

I dag brukes Friskus.com til å samle og synliggjøre muligheter (arrangement og frivillig-oppdrag) ogarrangører (kommunale avdelinger, frivillige organisasjoner, fritidstilbydere). Den digitale plattformen er en vei inn til å blitrygg hva som skjer i kommunen og hva som skal til for å delta.

Noen organisasjoner informerer om hvem de er og linker til egne nettsider, andre bruker muligheten til å kommunisere med medlemmer/innbyggere, ha påmelding på arrangementet og kvalitetssikre og/eller koordinere frivillig-oppdrag/ressursmobilisering. Aktørene/avdelingene kan ressurseffektivt få oversikt seg i mellom samt kommunisere og digitalt samarbeide på tvers. Innbyggere som deltar og bidrar får automatisk bygget seg en aktivitets-CV og kommer enkelt i dialog med kommunen sin.

Om prosjektet

Kommunen skal på en kostnadseffektiv og enkel måte sitte i førersete for distribusjon av midler og aktivitetsbilletter, til de som har rett på det og på en måte som gir dokumentasjon og kontroll over at tildelingen blir brukt til aktivitet for innbyggere. Prosjektet legger vekt på ressurseffektiv implementeringa av velferdsteknologien, løfter videre det arbeidet som allerede er lagt ned og skåner innbyggere mot flere digitale steder/apper å måtte forholde seg til.

Det er mulig å påvirke utvikling av noen funksjoner eller delta i hele prosjektet. Er du en kommune som vil være med?

Kontakt oss med spørsmål eller andre henvendelser!

14 + 12 =

5 TIPS FOR VELLYKKET IMPLEMENTERING

5 TIPS FOR VELLYKKET IMPLEMENTERING

Prosjektrådgiver Camilla Smile til kamera

Prosjektrådgiver Camilla

Lurer du på hvordan du bør implementere friskus.com? Vi har samlet våre 5 beste tips! 

Sett en prosjektgruppe med deltakere fra ulike enheter 

Illustrasjonsbilde: en sirkel av puslespillbiter henger sammen rundt friskus-logoen. Enkel illustrasjoner av mennesker er knyttet til hver puslespillbit. Bilde illustrerer hvordan friskus-plattformen knytter sammen forskjellige enheter i samfunnet.

For å sikre god implementering er det lurt å opprette en prosjektgruppe, med deltakere fra ulike enheter i kommunen. Få med deg noen fra helse, kultur, idrett, integrering eller andre enheter, og sett ned en gruppe som sammen skal implementere friskus.com. Hver enkelt får ansvar for å synliggjøre friskus.com i sin enhet, og tilknytte seg kollegaer de har lyst til å samarbeide med. Dette sikrer at oppgaver kan fordeles på flere, i tillegg til at hver ansatt kjenner sin egen enhet og vet hvem det kan være lurt å snakke med.

Forankring

Illustrasjonsbilde: Friskus-logoen iBildet spiller på overskriften om hvordan å forankre friskus.

Bruk tid på å forankre aktivitetskalenderen godt i kommunen. Arranger workshops for kommuneansatte, hvor dere viser frem aktivitetskalenderen og alle mulighetene som finnes for rekruttering av frivillige. På denne måten kan dine kollegaer ta med seg verktøyet inn i sin arbeidshverdag, og spre ordet videre til innbyggere de er i kontakt med. 

Onboarding av lag og organisasjoner

Illustrasjonsbilde: En sirkel er delt i to. Halve siden viser pizza, den andre halve viser friskuslogoen.

Gå bredt ut og inviter alle lag og foreninger til pizza og workshop! Samle alle som har aktiviteter for befolkningen, eller som har behov for frivillige. Vi i Friskus kjører ofte workshops for frivillige organisasjoner, og kommer gjerne på besøk til dere også.

Knytt opp mot kulturmidler el. lignende

Illustrasjonsbilde: En hånd håler opp en check-liste.

For å samle en oversikt over alle lag og organisasjoner i kommunen, kan det være lurt å knytte et krav om registrering på friskus.com dersom man skal søke på kommunens kulturmidler eller andre støtteordninger. Dette sikrer at kommunen får tilgang til kontaktinfo for alle lag og organisasjoner som søker, i tillegg til at kalenderen fylles med informasjon om kjekke lag og organisasjoner som tilbyr aktiviteter til befolkningen. 

Kommunikasjon ut til befolkningen

Illustrasjonsbilde: En person med megafon nede i venstre hjørnet. Friskus-logoen inne i en rope-snakkeboble.

Uansett hvilket verktøy man benytter, så hjelper det lite å ha en aktivitetskalender eller frivillighetsverktøy dersom det er hemmelig! Derfor er det viktig å nå ut til både innbyggere og organisasjoner med informasjon om hvor de nå kan finne alle aktiviteter og frivillige oppdrag i kommunen sin. Benytt deg av sosiale medier, heng opp plakater og flyers på busstasjonen, tips lokalavisa, og spre ordet for alle vinder. Dette er noe av det viktigste dere kan gjøre for en suksessfull implementering. Vi i Friskus har opparbeidet oss mange tips og triks for hvordan du enklest mulig kan markedsføre kalenderen din, og fra oss kan du få utkast til både kommunikasjonsplan og materiale til sosiale medier!

 

Med disse tipsene i baklomma bør dere være godt rustet for en vellykket implementering, og en aktivitetskalender bugnende av kjekke aktiviteter og frivillige oppdrag innbyggerne kan delta på!

 

Lurer du på noe? Våre prosjektrådgivere har nøkkelkunnskap om implementering, og veileder dere gjerne med tips som passer for deres kommune! Se kontaktinformasjon her. 

5 tips for å synliggjøre dine aktiviteter på friskus.com

5 tips for å synliggjøre dine aktiviteter på friskus.com

Vips så var samfunnet åpnet opp igjen!
“Nå skjer det endelig noe”, tenker innbyggerne, men hva skjer?

Bruk bilder

Bruk et kjekt bilde som header på aktiviteten din, noe som viser hva aktiviteten går ut på! Bruk gjerne et du har tatt selv av aktiviteten, eller finn et bilde som illustrerer hvem dere er.

Et tips om dere mangler bilder, er å finne et bilde på en av de mange gratis-sidene på nettet. F.eks: unsplash.com

Mer bilder

Hæ? Var ikke forrige punkt om bilder? Joda! Men et bilde sier mer enn 1000 ord.

Om du har bilder fra tidligere, tilsvarende arrangementer, kan du laste dem opp på arrangementsiden.

Hjelp deltakerne å se hvor kjekt det er å være med på aktiviteten din!

Beskriv hva aktiviteten går ut på

Det er lettere å delta når du vet hva du går til! Beskriv hva aktiviteten går ut på, hva deltakerne kan forvente, og hva de evt bør ta med seg!

Andre ting som kan være fint å inkludere er en uttalelse fra noen som har deltatt før eller en personlig hilsen fra arrangøren.

Husk å dele opp i paragrafer for lettere leselighet.

Del arrangementet til sosiale medier

Klikk på facebook-ikonet under “del med venner” for å gå automatisk til facebook og dele arrangementet ditt!

Her kan du skrive en personlig oppfordring til dine venner på facebook.

Oppdater deltakerne (Send ut informasjon/påminnelser)


Det er lett å sende ut oppdateringer til deltakerne via meldinger på friskus, og deltakerne vil gjerne høre fra deg! En liten oppdatering om om været før turen, en påminnelse om tid og sted for oppmøte, eller bare si at arrangør gleder seg masse!