fbpx
Vil den demografiske utviklingen i Norge føre til velferdsstatens kollaps om det ikke arbeides annerledes i offentlig sektor?

Vil den demografiske utviklingen i Norge føre til velferdsstatens kollaps om det ikke arbeides annerledes i offentlig sektor?

fire barn som står på rad
I løpet av de neste tiårene vil befolkningssammensetningen endre seg merkbart. Flere eldre, færre nyfødte, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer dagens velferdsmodell.

Vi arbeider direkte inn i disse kjerneområdene for å bidra til å forhindre at konsekvensene av den demografiske utviklingen fører til «kommunal kollaps». Fordi vi mener at det er mye som er mulig å gjøre NÅ for å bevare det effektive tillitssamfunnet vårt og bevare velferdsstaten der alle bidrar ut fra egne forutsettinger.

Helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn skapes når innbyggere er aktive, inkludert, bidrar og deltar der de bor. Deltagelse i aktivitet og lokalsamfunn gir nettverk, vennskap, mening, trygget, opplevelse av tilhørighet og ikke minst arbeidsliv-kompetanse for de som trenger det. Det er mange av oss som kan være en ressurs for hverandre, og det er mange som ønsker å være sosial og bidra, bare man får muligheten.

Sammen med kommuner over hele Norge bygges og utvikles en digital infrastruktur for aktivitet og deltakelse, en grunnmur for folkehelsearbeid og trygghet. Det må bli mye enklere å hjelpe. Kunne arbeide strukturert og systematisk og samarbeide mellom avdelinger, frivillige organisasjoner og innbyggere. Og for innbyggere må det bli mye enklere å ta vare på helsen sin selv, finne frem til relevant informasjon om og få støtte til aktivitetstilbud og sosiale fellesskap.

Et aldersvennlig samfunn er gode på å tilgjengeliggjøre muligheter og legge tilrette for sosiale samvær og mening for alle. Helse og velferdssentre og sykehjem er arenaer for både de eldste i samfunnet og deres pårørende, som gjerne er seniorer. At disse kommunale avdelingene kan kommunisere på en ressurseffektiv måte er viktig. God informasjonsflyt, organisering av frivillige oppdrag og samarbeid med frivillige organisasjoner er nødvendig for at disse tjenestene skal være bærekraftige.

Så må vi ikke glemme at seniorer og eldre er besteforeldre, de ønsker å være på samme digitale aktivitetsplattform som de unge, og de unge ønsker at de er der. Er man digitalt sårbar kan man lære i tilpassede omgivelser. Hjemmetjenesten kan legge igjen informasjon om Friskus til både den hjemmeboende og pårørende, og det er mange eksempler på at bibliotek, servicetorg og digi-hjelp er behjelpelige med opplæring. Et digitalt infrastruktur og nettverk fylt med mennesker og muligheter på på plass i Norge for å legge til rette for et minimum av hjelp til selvhjelpsperspektiv.

Trygge, helsefremmende og bærekraftig lokalsamfunn

Trygge, helsefremmende og bærekraftig lokalsamfunn

person som går tur i fjellet

 

Helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn skapes når innbyggere er aktive, inkludert, bidrar og deltar der de bor. Deltagelse i aktivitet og lokalsamfunn gir nettverk, vennskap, mening, trygget, opplevelse av tilhørighet og ikke minst arbeidsliv-kompetanse. Det er mange av oss som kan være en ressurs for hverandre, og det er mange som ønsker å være sosial og bidra, bare man får muligheten.

Sammen med kommuner over hele Norge bygges og utvikles en digital infrastruktur for aktivitet og deltakelse, en grunnmur for folkehelsearbeid og trygghet. Noen sier Friskus er verdens kuleste aktivitetskalender andre sier samhandlingsplattform. Det må uansett bli mye enklere og mer ressurseffektivt å hjelpe. Kunne arbeide strukturert og systematisk og samarbeide mellom avdelinger, frivillige organisasjoner og innbyggere. Og for innbyggere må det bli mye enklere å ta vare på helsen sin selv, finne frem til relevant informasjon om og få støtte til aktivitetstilbud og sosiale fellesskap. Vi er stolt over at hele 54 millioner kroner allerede er tildelt barn og unge for deltakelse på fritidsaktiviteter.

I løpet av de neste tiårene vil befolkningssammensetningen endre seg merkbart. Flere eldre, færre nyfødte, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer dagens velferdsmodell. De epidemiologiske utfordringene handler mye om livsstilssykdommer. Det viser et behov i befolkningen for å gjøre livsstilsendringer, gode valg og ta vare på helsen sin selv på best mulig måte.

Friskus sosialentreprenør arbeider for å bidra til å forhindre at konsekvensene av den demografiske og epidemiologiske utviklingen fører til «kommunal kollaps». Fordi vi mener at det er mye som er mulig å gjøre NÅ for å bevare det effektive tillitssamfunnet vårt og bevare velferdsstaten der alle bidrar ut fra egne forutsettinger. Det må bli enklere å oppleve god helse og livskvalitet, bli sett og få tilgang på samme informasjon og støtteapparat. Offentlig sektor trenger et reklamefritt digitalt nettverk, fylt med mennesker og muligheter. Der de kan styre, påvirke, motivere og holde innbyggere og samfunnet (i hånden) på rett kurs.

Stor glede – middagstreff for ensomme

Stor glede – middagstreff for ensomme

I Friskus-kommunen Bjørnafjorden har flere organisasjoner gått sammen om middagstreff for
ensomme. Os Pensjonistforening var blant 10 heldige søkere som fikk støtte til «Spisevenn»-
prosjektet i våren 2021. De har nå treff i Os eldresenter på Osøyro og i Fjorden Arena i Eikelandsosen
minst en gang i måneden.

 I Friskus blir datoene og opplegget kunngjort, og både
pensjonistforeningen og frivillighetssentralen står oppført som arrangører. I tillegg har de med seg
elever ved Os- og Fusa vidaregåande skoler, og på den måten kople unge og eldre sammen.

Elevene fra de to skolene tilrettelegger og serverer maten, sier Bjørn Sivertsen, leder i Os
pensjonistforening. Maten blir laget på de kommunale kjøkkenene ved Fusa bu- og
behandlingssenter og på Luranetunet på Osøyro.

Friskus er et fantastisk flott verktøy

Mange av de eldre ensomme er ikke så vant med å bruke digitale kanaler. Siden det erfaringsmessig
kan være vanskelig å nå ut til dem, får pensjonistforeningen også hjelp av kommunens ansatte for å
informere. De samarbeider da med både demensteamet og trygghetssykepleierne. Målet er å nå ut
til alle som kan ha glede og nytte av dette tilbudet. Når både kommunens folk, frivillige og
skoleelever skal få rett informasjon med en gang, er det godt å ha et lett tilgjengelig verktøy som alle
kan bruke.

Ifølge Bjørn Sivertsen er «Friskus er et fantastisk flott verktøy som har hjulpet oss, og forenklet det å
vise frem aktiviteter for eldre. Som Spisevenn Os, der mange aktører har gått sammen om å
arrangere middager med 50 deltakere, og skal fortsette med dette gjennom høsten 2022.

Vi gjennomfører snart også kurs i bruk av Friskus i Datastova som et ledd i å styrke den digitale
kompetansen blant eldre i kommunen.»

Bildene krediteres Camilla Kvamme.

Link til artikkel i Os og Fusaposten høsten 2021 (betalingsmur):
Første måltid for dei nye spisevenane: – Eit kjempeflott tiltak (osogfusa.no)

Ønsker du mer info om prosjekter vi i Friskus driver med, eller ønsker du å booke prosjekter til egen kommune?

Ta kontakt med oss på post@friskus.com

Fole kjekt å være digital og sosial! – med fysiske møter som øvingsarena

Fole kjekt å være digital og sosial! – med fysiske møter som øvingsarena

Foto fra første samlingen.

 

Gleder seg til å lære bort digitalkunnskap!

I August er prosjektleder Henriette Gran Rugland er klar for tur til Ålesund! I dette prosjektet for å motvirke ensomhet hos eldre og legge til rette for sosialt fellesskap, skal Henriette drive med digital opplæring. Etter å ha planlagt programmet i samarbeid med kommunen, gleder hun seg til å være med i person!

– Jeg storgleder meg til å lære vekk digitalkunnskap til brukergruppen, slik at enda flere kan delta på aktiviteter og finne fram til det som skjer i sitt lokalsamfunn, smiler Henriette

Målgruppen er 60+, en gruppe som har stor variasjon i digital erfaring. I en verden hvor digitaliseringen er godt igang, og gjør aktivitet og fellesskap lett tilgjengelig for mange, må vi ikke glemme dem som ikke allerede er integrert i dette universet av nuller og ettall som gjør opp det store internett. 

Prosjektet “Fole kjekt å være digital og sosial” skal skape trygghet og glede med å være digital, og gjøre målgruppen i stand til å finne og delta i sosiale felleskap og frivillig-oppdrag.

Godt oppmøte på samlingen!

 

Fysisk og digitalt i god harmoni.

Prosjektet skal gjennom fysiske møteplasser på bibliotek i kommunen brukes til å gjøre brukeren trygg i digital infrastruktur, og å skape møteplasser på tvers av generasjoner. Fast program; enkel trening, digital kompetanseheving og en kursrekke der man blir gjort i stand til å digitalt søke og finne aktivitetstilbud, og å melde seg på frivillig-oppdrag og arrangementer. I tillegg blir det selvfølgelig servert en matbit eller to. 

Fokuset er å skape et inkluderende og sosialt læringsmiljø for de over 60. Med et variert og sosialt program blir mindre tungt å møte opp til samling. 

Liten skjerm, stor interesse!

 

Med kontroll over egen fritid: 

35 prosent av dem som er 67 år eller eldre, bor alene (tall fra ssb). Sosiale og aktive felleskap forebygger ensomhet, i tillegg til fysiske helseplager. Det er derfor ytterst viktig at våre eldre selv har evnen til å finne og velge hvilke sosiale møteplasser de vil delta på. Å selv kunne kontrollere egen fritid, gir glede og selvtillitt. Alle fortjener den gode livskvaliteten det gir å delta. Om det er som frivillig, å bli med på treningstimer, turer, eller andre fellesskap.

Ønsker du mer info om prosjekter vi i Friskus driver med, eller ønsker du å booke prosjekter til egen kommune? Ta kontakt med oss på post@friskus.com

Koordinering under flyktningsmottagelsen

Koordinering under flyktningsmottagelsen

Norske kommuner blir bedt om å ta i mot 35 000 ukrainske flyktninger. Dette innebærer mye koordinering! Her er 5 råd for å komme i gang med å finne og organisere frivillige:

1. Opprett en arrangørside for å koordinere den frivillige innsatsen.

Header fra arrangørsiden "Hjelp ukrainske flyktninger" i alesund.friskus.com

Bildet til over viser en reell arrangørside fra alesund.friskus.com, som allerede er i gang med å koordinere frivillig innsats vedrørende flyktninger som ankommer Ålesund kommune.

2. Oversikt over de frivillige som ønsker å bidra

Etter hvert som arrangørsiden gjøres kjent, kan de frivillige bli medlemmer av arrangørsiden.

Den kan da brukes som ressurseffektivt oppslagsverktøy over frivillige som kan kontaktes. Der kan det sendes meldinger 1-1, gruppemeldinger, samt kvalitetssikre de ulike frivillige med å opprette sertifikater.

3. Legg ut frivillige oppdrag

Koordiner oppdragene som skal gjennomføres ved å legge dem ut som frivillige oppdrag i kommunens Friskus-kalender.

4. Frivillige melder seg på

Frivillige kan selv finne, og melde seg på, oppdraget de ønsker å bidra med.

Du ser hvem som har meld seg på, og får automatisk lister med all kontaktinformasjon.

5. Nå har du tid til det som gjelder!

Nå får du full oversikt over hvilke oppdrag som er dekket, og hvilke som fremdeles trenger frivillige.

Når du unngår telefonstorm og manuell koordinering, kan du bruke tiden på det som er viktig – menneskene.

 

Hør hvordan Bjørnafjorden kommune bruker friskus.com her:

Henriette i Kautokeino

Henriette i Kautokeino

Fra regn til rein?

Etter en flytur lengre enn til Roma (ja Norge er langstrakt), startet besøket til Kautokeino med å kjøre halvveis over nydelige finnmarksvidden. Som en bergenser fra regnfulle Bergen var det spennende å se den hvite vidden med tonnevis av snø  selv om reinen holdt seg ute av syne.

Første stopp var Mazi barne og ungdomsskole, for å informere om fritidskortet og prosjektet som er pågående med ungdomskoordinator Ellen i Kautokeino kommune. Ellen er en sprudlende initiativtaker som ser det beste i enhver og ser verdien fritidskortet kan ha for Kautokeino.Videre dro vi sammen til resten av skolene i Kautokeino og informerte om kautokeino.friskus.com, muligheter og fritidskortet!
“Tenk at Kautokeino har en mulighet for å dele ut et gavekort på fritidsaktiviteter for 1000 kr per barn fra 6-18 år”, tenkte vi begge to da vi løp rundt for å informere om den store nyheten. I Kautokeino fikk alle kroker og hjørner plakater og informasjon som påkledning. 

 

Buorre beaivi!

Dagen etterpå ble møtt med et stort smil fra Ellen og et stort “buorre beaivi”(God dag på samisk). Dagen var fylt med en rekke opplevelser og planer;  workshop  for lag og organisasjoner,  infomøte for kommuneansatte, intervju med lokalavisen, samtale med ordfører, kultursjef og radio besøk. Over alt ble vi møtt med blide fjes og gode spm. og til og med Ordfører i kautokeino Hans Isak Olsen, stilte opp på en liten videosnutt som kan sees i videoen under! 

 

Under workshop med lag og organisasjoner informerte vi om fritidskortet, muligheter og aktivitets- og frivillighets verktøyet i Kautokeino: Kautokeino.friskus.com. Infomøte til kommuneansatte gikk ut på informere om muligheter for kommunen på kautokeino.friskus.com. 

 

Som et ekstra bonus for turen, fikk jeg prøvd å presentere meg selv på samisk før de ulike presentasjonene. Dette var selvfølgelig ikke uten hjelp! I tillegg har teamet i Kautokeino hjulpet til med oversetting, slik at også brosjyrer og plakater står på samisk.

 

Takk til alle som har samarbeidet og  møtte opp! Og takk til alle som har bidratt til å gjøre besøket i Nord til en uforglemmelig reise !