fbpx
Vil den demografiske utviklingen i Norge føre til velferdsstatens kollaps om det ikke arbeides annerledes i offentlig sektor?

Vil den demografiske utviklingen i Norge føre til velferdsstatens kollaps om det ikke arbeides annerledes i offentlig sektor?

fire barn som står på rad
I løpet av de neste tiårene vil befolkningssammensetningen endre seg merkbart. Flere eldre, færre nyfødte, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer dagens velferdsmodell.

Vi arbeider direkte inn i disse kjerneområdene for å bidra til å forhindre at konsekvensene av den demografiske utviklingen fører til «kommunal kollaps». Fordi vi mener at det er mye som er mulig å gjøre NÅ for å bevare det effektive tillitssamfunnet vårt og bevare velferdsstaten der alle bidrar ut fra egne forutsettinger.

Helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn skapes når innbyggere er aktive, inkludert, bidrar og deltar der de bor. Deltagelse i aktivitet og lokalsamfunn gir nettverk, vennskap, mening, trygget, opplevelse av tilhørighet og ikke minst arbeidsliv-kompetanse for de som trenger det. Det er mange av oss som kan være en ressurs for hverandre, og det er mange som ønsker å være sosial og bidra, bare man får muligheten.

Sammen med kommuner over hele Norge bygges og utvikles en digital infrastruktur for aktivitet og deltakelse, en grunnmur for folkehelsearbeid og trygghet. Det må bli mye enklere å hjelpe. Kunne arbeide strukturert og systematisk og samarbeide mellom avdelinger, frivillige organisasjoner og innbyggere. Og for innbyggere må det bli mye enklere å ta vare på helsen sin selv, finne frem til relevant informasjon om og få støtte til aktivitetstilbud og sosiale fellesskap.

Et aldersvennlig samfunn er gode på å tilgjengeliggjøre muligheter og legge tilrette for sosiale samvær og mening for alle. Helse og velferdssentre og sykehjem er arenaer for både de eldste i samfunnet og deres pårørende, som gjerne er seniorer. At disse kommunale avdelingene kan kommunisere på en ressurseffektiv måte er viktig. God informasjonsflyt, organisering av frivillige oppdrag og samarbeid med frivillige organisasjoner er nødvendig for at disse tjenestene skal være bærekraftige.

Så må vi ikke glemme at seniorer og eldre er besteforeldre, de ønsker å være på samme digitale aktivitetsplattform som de unge, og de unge ønsker at de er der. Er man digitalt sårbar kan man lære i tilpassede omgivelser. Hjemmetjenesten kan legge igjen informasjon om Friskus til både den hjemmeboende og pårørende, og det er mange eksempler på at bibliotek, servicetorg og digi-hjelp er behjelpelige med opplæring. Et digitalt infrastruktur og nettverk fylt med mennesker og muligheter på på plass i Norge for å legge til rette for et minimum av hjelp til selvhjelpsperspektiv.

Trygge, helsefremmende og bærekraftig lokalsamfunn

Trygge, helsefremmende og bærekraftig lokalsamfunn

person som går tur i fjellet

 

Helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn skapes når innbyggere er aktive, inkludert, bidrar og deltar der de bor. Deltagelse i aktivitet og lokalsamfunn gir nettverk, vennskap, mening, trygget, opplevelse av tilhørighet og ikke minst arbeidsliv-kompetanse. Det er mange av oss som kan være en ressurs for hverandre, og det er mange som ønsker å være sosial og bidra, bare man får muligheten.

Sammen med kommuner over hele Norge bygges og utvikles en digital infrastruktur for aktivitet og deltakelse, en grunnmur for folkehelsearbeid og trygghet. Noen sier Friskus er verdens kuleste aktivitetskalender andre sier samhandlingsplattform. Det må uansett bli mye enklere og mer ressurseffektivt å hjelpe. Kunne arbeide strukturert og systematisk og samarbeide mellom avdelinger, frivillige organisasjoner og innbyggere. Og for innbyggere må det bli mye enklere å ta vare på helsen sin selv, finne frem til relevant informasjon om og få støtte til aktivitetstilbud og sosiale fellesskap. Vi er stolt over at hele 54 millioner kroner allerede er tildelt barn og unge for deltakelse på fritidsaktiviteter.

I løpet av de neste tiårene vil befolkningssammensetningen endre seg merkbart. Flere eldre, færre nyfødte, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer dagens velferdsmodell. De epidemiologiske utfordringene handler mye om livsstilssykdommer. Det viser et behov i befolkningen for å gjøre livsstilsendringer, gode valg og ta vare på helsen sin selv på best mulig måte.

Friskus sosialentreprenør arbeider for å bidra til å forhindre at konsekvensene av den demografiske og epidemiologiske utviklingen fører til «kommunal kollaps». Fordi vi mener at det er mye som er mulig å gjøre NÅ for å bevare det effektive tillitssamfunnet vårt og bevare velferdsstaten der alle bidrar ut fra egne forutsettinger. Det må bli enklere å oppleve god helse og livskvalitet, bli sett og få tilgang på samme informasjon og støtteapparat. Offentlig sektor trenger et reklamefritt digitalt nettverk, fylt med mennesker og muligheter. Der de kan styre, påvirke, motivere og holde innbyggere og samfunnet (i hånden) på rett kurs.

Heile Sunnfjord trener

Heile Sunnfjord trener

Håvard fra Puls smiler til kamera. Ved siden av ham står det "Heile Sunnfjord trener"

– I dag skal vi gjennom ei enkel og effektiv økt, informerer PT Eirik. I stuene rundt i Sunnfjord kommune tropper deltakere opp. Klare for en times tid etterlengtet aktivitet.

Fra aktiv uke til nedstenging og avlysing. 

Sunnfjord friskliv og frivilligsentral har til vanlig en aktiv ukeplan, men har som mange andre opplevd nedstengninger og avlysninger i forbindelse med pandemien. 

– Vi er litt i basseng, litt på tur og litt på treningssenter, og skal klatre litt fremover, men nå når koronaen er her, så får vi ikke gjort det, sier Camilla Søvig fra Friskliv og frivilligsenteret i Sunnfjord kommune. 

Ryggøvelser: sekundene tikker nedover, innsatsen skal det ikke stå på!

Camilla var selv med både på treningsøkten og å arrangere opplegget: Heile Sunnfjord trener.

– Dette opptaket her, og det som vi gjør nå, det er for alle.

Adresse: Heime. Slik er det for tiden, men aktivitet blir det likevel!

Samarbeid for et digitalt tilbud.

I samarbeid med PT Eirik fra Puls lagde de et opplegg alle kunne være med på – rett fra stuen sin. Man trengte ingen utstyr for å gjennomføre programmet. Økten ble filmet av Alf Vidar Snæland og distribuert gjennom arrangementet på sunnfjord.friskus.com

– Det e veldig bra! Roper Eirik og demonstrerer øvelsen på videoen.  

Kopierbar suksess.

I den tiden vi står i er det mange arrangører og kommuner som opplever de samme tingene: avlysninger og nedstenginger. Kreative og digitale  løsninger kan hjelpe å holde motet oppe mens vi venter på bedre tider. 

– Ingen hemmelige oppskrifter her, ein må jo berre hjelpe kvarandre no i denne tida, sier Camilla.

Gjennomført opplegg: Videoen inneholder både klipp og grafiske elementer.