fbpx
Vil den demografiske utviklingen i Norge føre til velferdsstatens kollaps om det ikke arbeides annerledes i offentlig sektor?

Vil den demografiske utviklingen i Norge føre til velferdsstatens kollaps om det ikke arbeides annerledes i offentlig sektor?

fire barn som står på rad
I løpet av de neste tiårene vil befolkningssammensetningen endre seg merkbart. Flere eldre, færre nyfødte, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer dagens velferdsmodell.

Vi arbeider direkte inn i disse kjerneområdene for å bidra til å forhindre at konsekvensene av den demografiske utviklingen fører til «kommunal kollaps». Fordi vi mener at det er mye som er mulig å gjøre NÅ for å bevare det effektive tillitssamfunnet vårt og bevare velferdsstaten der alle bidrar ut fra egne forutsettinger.

Helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn skapes når innbyggere er aktive, inkludert, bidrar og deltar der de bor. Deltagelse i aktivitet og lokalsamfunn gir nettverk, vennskap, mening, trygget, opplevelse av tilhørighet og ikke minst arbeidsliv-kompetanse for de som trenger det. Det er mange av oss som kan være en ressurs for hverandre, og det er mange som ønsker å være sosial og bidra, bare man får muligheten.

Sammen med kommuner over hele Norge bygges og utvikles en digital infrastruktur for aktivitet og deltakelse, en grunnmur for folkehelsearbeid og trygghet. Det må bli mye enklere å hjelpe. Kunne arbeide strukturert og systematisk og samarbeide mellom avdelinger, frivillige organisasjoner og innbyggere. Og for innbyggere må det bli mye enklere å ta vare på helsen sin selv, finne frem til relevant informasjon om og få støtte til aktivitetstilbud og sosiale fellesskap.

Et aldersvennlig samfunn er gode på å tilgjengeliggjøre muligheter og legge tilrette for sosiale samvær og mening for alle. Helse og velferdssentre og sykehjem er arenaer for både de eldste i samfunnet og deres pårørende, som gjerne er seniorer. At disse kommunale avdelingene kan kommunisere på en ressurseffektiv måte er viktig. God informasjonsflyt, organisering av frivillige oppdrag og samarbeid med frivillige organisasjoner er nødvendig for at disse tjenestene skal være bærekraftige.

Så må vi ikke glemme at seniorer og eldre er besteforeldre, de ønsker å være på samme digitale aktivitetsplattform som de unge, og de unge ønsker at de er der. Er man digitalt sårbar kan man lære i tilpassede omgivelser. Hjemmetjenesten kan legge igjen informasjon om Friskus til både den hjemmeboende og pårørende, og det er mange eksempler på at bibliotek, servicetorg og digi-hjelp er behjelpelige med opplæring. Et digitalt infrastruktur og nettverk fylt med mennesker og muligheter på på plass i Norge for å legge til rette for et minimum av hjelp til selvhjelpsperspektiv.

Trygge, helsefremmende og bærekraftig lokalsamfunn

Trygge, helsefremmende og bærekraftig lokalsamfunn

person som går tur i fjellet

 

Helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn skapes når innbyggere er aktive, inkludert, bidrar og deltar der de bor. Deltagelse i aktivitet og lokalsamfunn gir nettverk, vennskap, mening, trygget, opplevelse av tilhørighet og ikke minst arbeidsliv-kompetanse. Det er mange av oss som kan være en ressurs for hverandre, og det er mange som ønsker å være sosial og bidra, bare man får muligheten.

Sammen med kommuner over hele Norge bygges og utvikles en digital infrastruktur for aktivitet og deltakelse, en grunnmur for folkehelsearbeid og trygghet. Noen sier Friskus er verdens kuleste aktivitetskalender andre sier samhandlingsplattform. Det må uansett bli mye enklere og mer ressurseffektivt å hjelpe. Kunne arbeide strukturert og systematisk og samarbeide mellom avdelinger, frivillige organisasjoner og innbyggere. Og for innbyggere må det bli mye enklere å ta vare på helsen sin selv, finne frem til relevant informasjon om og få støtte til aktivitetstilbud og sosiale fellesskap. Vi er stolt over at hele 54 millioner kroner allerede er tildelt barn og unge for deltakelse på fritidsaktiviteter.

I løpet av de neste tiårene vil befolkningssammensetningen endre seg merkbart. Flere eldre, færre nyfødte, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer dagens velferdsmodell. De epidemiologiske utfordringene handler mye om livsstilssykdommer. Det viser et behov i befolkningen for å gjøre livsstilsendringer, gode valg og ta vare på helsen sin selv på best mulig måte.

Friskus sosialentreprenør arbeider for å bidra til å forhindre at konsekvensene av den demografiske og epidemiologiske utviklingen fører til «kommunal kollaps». Fordi vi mener at det er mye som er mulig å gjøre NÅ for å bevare det effektive tillitssamfunnet vårt og bevare velferdsstaten der alle bidrar ut fra egne forutsettinger. Det må bli enklere å oppleve god helse og livskvalitet, bli sett og få tilgang på samme informasjon og støtteapparat. Offentlig sektor trenger et reklamefritt digitalt nettverk, fylt med mennesker og muligheter. Der de kan styre, påvirke, motivere og holde innbyggere og samfunnet (i hånden) på rett kurs.

Stor glede – middagstreff for ensomme

Stor glede – middagstreff for ensomme

I Friskus-kommunen Bjørnafjorden har flere organisasjoner gått sammen om middagstreff for
ensomme. Os Pensjonistforening var blant 10 heldige søkere som fikk støtte til «Spisevenn»-
prosjektet i våren 2021. De har nå treff i Os eldresenter på Osøyro og i Fjorden Arena i Eikelandsosen
minst en gang i måneden.

 I Friskus blir datoene og opplegget kunngjort, og både
pensjonistforeningen og frivillighetssentralen står oppført som arrangører. I tillegg har de med seg
elever ved Os- og Fusa vidaregåande skoler, og på den måten kople unge og eldre sammen.

Elevene fra de to skolene tilrettelegger og serverer maten, sier Bjørn Sivertsen, leder i Os
pensjonistforening. Maten blir laget på de kommunale kjøkkenene ved Fusa bu- og
behandlingssenter og på Luranetunet på Osøyro.

Friskus er et fantastisk flott verktøy

Mange av de eldre ensomme er ikke så vant med å bruke digitale kanaler. Siden det erfaringsmessig
kan være vanskelig å nå ut til dem, får pensjonistforeningen også hjelp av kommunens ansatte for å
informere. De samarbeider da med både demensteamet og trygghetssykepleierne. Målet er å nå ut
til alle som kan ha glede og nytte av dette tilbudet. Når både kommunens folk, frivillige og
skoleelever skal få rett informasjon med en gang, er det godt å ha et lett tilgjengelig verktøy som alle
kan bruke.

Ifølge Bjørn Sivertsen er «Friskus er et fantastisk flott verktøy som har hjulpet oss, og forenklet det å
vise frem aktiviteter for eldre. Som Spisevenn Os, der mange aktører har gått sammen om å
arrangere middager med 50 deltakere, og skal fortsette med dette gjennom høsten 2022.

Vi gjennomfører snart også kurs i bruk av Friskus i Datastova som et ledd i å styrke den digitale
kompetansen blant eldre i kommunen.»

Bildene krediteres Camilla Kvamme.

Link til artikkel i Os og Fusaposten høsten 2021 (betalingsmur):
Første måltid for dei nye spisevenane: – Eit kjempeflott tiltak (osogfusa.no)

Ønsker du mer info om prosjekter vi i Friskus driver med, eller ønsker du å booke prosjekter til egen kommune?

Ta kontakt med oss på post@friskus.com