fbpx
Fole kjekt å være digital og sosial! – med fysiske møter som øvingsarena

Fole kjekt å være digital og sosial! – med fysiske møter som øvingsarena

Foto fra første samlingen.

 

Gleder seg til å lære bort digitalkunnskap!

I August er prosjektleder Henriette Gran Rugland er klar for tur til Ålesund! I dette prosjektet for å motvirke ensomhet hos eldre og legge til rette for sosialt fellesskap, skal Henriette drive med digital opplæring. Etter å ha planlagt programmet i samarbeid med kommunen, gleder hun seg til å være med i person!

– Jeg storgleder meg til å lære vekk digitalkunnskap til brukergruppen, slik at enda flere kan delta på aktiviteter og finne fram til det som skjer i sitt lokalsamfunn, smiler Henriette

Målgruppen er 60+, en gruppe som har stor variasjon i digital erfaring. I en verden hvor digitaliseringen er godt igang, og gjør aktivitet og fellesskap lett tilgjengelig for mange, må vi ikke glemme dem som ikke allerede er integrert i dette universet av nuller og ettall som gjør opp det store internett. 

Prosjektet “Fole kjekt å være digital og sosial” skal skape trygghet og glede med å være digital, og gjøre målgruppen i stand til å finne og delta i sosiale felleskap og frivillig-oppdrag.

Godt oppmøte på samlingen!

 

Fysisk og digitalt i god harmoni.

Prosjektet skal gjennom fysiske møteplasser på bibliotek i kommunen brukes til å gjøre brukeren trygg i digital infrastruktur, og å skape møteplasser på tvers av generasjoner. Fast program; enkel trening, digital kompetanseheving og en kursrekke der man blir gjort i stand til å digitalt søke og finne aktivitetstilbud, og å melde seg på frivillig-oppdrag og arrangementer. I tillegg blir det selvfølgelig servert en matbit eller to. 

Fokuset er å skape et inkluderende og sosialt læringsmiljø for de over 60. Med et variert og sosialt program blir mindre tungt å møte opp til samling. 

Liten skjerm, stor interesse!

 

Med kontroll over egen fritid: 

35 prosent av dem som er 67 år eller eldre, bor alene (tall fra ssb). Sosiale og aktive felleskap forebygger ensomhet, i tillegg til fysiske helseplager. Det er derfor ytterst viktig at våre eldre selv har evnen til å finne og velge hvilke sosiale møteplasser de vil delta på. Å selv kunne kontrollere egen fritid, gir glede og selvtillitt. Alle fortjener den gode livskvaliteten det gir å delta. Om det er som frivillig, å bli med på treningstimer, turer, eller andre fellesskap.

Ønsker du mer info om prosjekter vi i Friskus driver med, eller ønsker du å booke prosjekter til egen kommune? Ta kontakt med oss på post@friskus.com

Koordinering under flyktningsmottagelsen

Koordinering under flyktningsmottagelsen

Norske kommuner blir bedt om å ta i mot 35 000 ukrainske flyktninger. Dette innebærer mye koordinering! Her er 5 råd for å komme i gang med å finne og organisere frivillige:

1. Opprett en arrangørside for å koordinere den frivillige innsatsen.

Header fra arrangørsiden "Hjelp ukrainske flyktninger" i alesund.friskus.com

Bildet til over viser en reell arrangørside fra alesund.friskus.com, som allerede er i gang med å koordinere frivillig innsats vedrørende flyktninger som ankommer Ålesund kommune.

2. Oversikt over de frivillige som ønsker å bidra

Etter hvert som arrangørsiden gjøres kjent, kan de frivillige bli medlemmer av arrangørsiden.

Den kan da brukes som ressurseffektivt oppslagsverktøy over frivillige som kan kontaktes. Der kan det sendes meldinger 1-1, gruppemeldinger, samt kvalitetssikre de ulike frivillige med å opprette sertifikater.

3. Legg ut frivillige oppdrag

Koordiner oppdragene som skal gjennomføres ved å legge dem ut som frivillige oppdrag i kommunens Friskus-kalender.

4. Frivillige melder seg på

Frivillige kan selv finne, og melde seg på, oppdraget de ønsker å bidra med.

Du ser hvem som har meld seg på, og får automatisk lister med all kontaktinformasjon.

5. Nå har du tid til det som gjelder!

Nå får du full oversikt over hvilke oppdrag som er dekket, og hvilke som fremdeles trenger frivillige.

Når du unngår telefonstorm og manuell koordinering, kan du bruke tiden på det som er viktig – menneskene.

 

Hør hvordan Bjørnafjorden kommune bruker friskus.com her:

Om innovasjonsprosjektet: Digital infrastruktur for bærekraftige og trygge lokalsamfunn

Om innovasjonsprosjektet: Digital infrastruktur for bærekraftige og trygge lokalsamfunn

Nasjonal strategi for digitalisering av offentlig sektor vektlegger mer helhetlige digitale
løsninger som setter brukeren i sentrum.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i samarbeid med andre institusjoner har over tid forsket på at foreldrenes økonomiske og sosiale bakgrunn er en sentral del av forklaringen på hvorfor det er betydelig ulikhet i hvor mye ungdom deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Mange innbyggere velger vekk deltagelse i aktivitetstilbud på grunn av økonomi.

I følge Frivillig-barometeret 2021 mener 71 % av de spurte at de bør bli enklere å få oversikt over fritidstilbud.

Produktet i dag

I dag brukes Friskus.com til å samle og synliggjøre muligheter (arrangement og frivillig-oppdrag) ogarrangører (kommunale avdelinger, frivillige organisasjoner, fritidstilbydere). Den digitale plattformen er en vei inn til å blitrygg hva som skjer i kommunen og hva som skal til for å delta.

Noen organisasjoner informerer om hvem de er og linker til egne nettsider, andre bruker muligheten til å kommunisere med medlemmer/innbyggere, ha påmelding på arrangementet og kvalitetssikre og/eller koordinere frivillig-oppdrag/ressursmobilisering. Aktørene/avdelingene kan ressurseffektivt få oversikt seg i mellom samt kommunisere og digitalt samarbeide på tvers. Innbyggere som deltar og bidrar får automatisk bygget seg en aktivitets-CV og kommer enkelt i dialog med kommunen sin.

Om prosjektet

Kommunen skal på en kostnadseffektiv og enkel måte sitte i førersete for distribusjon av midler og aktivitetsbilletter, til de som har rett på det og på en måte som gir dokumentasjon og kontroll over at tildelingen blir brukt til aktivitet for innbyggere. Prosjektet legger vekt på ressurseffektiv implementeringa av velferdsteknologien, løfter videre det arbeidet som allerede er lagt ned og skåner innbyggere mot flere digitale steder/apper å måtte forholde seg til.

Det er mulig å påvirke utvikling av noen funksjoner eller delta i hele prosjektet. Er du en kommune som vil være med?

Kontakt oss med spørsmål eller andre henvendelser!

9 + 3 =

Utviklingsnytt februar 2022

Utviklingsnytt februar 2022

Siden sist har vi gjort en rekke forbedringer på siden innenfor universell utforming. Vi jobber for at Friskus skal være så tilgjengelig som mulig. I tillegg har vi gjort flere oppdateringer som du kan lese mer om under.

Krav til minimumsoppløsning ved opplasting av bilder

Det er nå krav til minimumsoppløsning ved opplasting av bilder. Dette vil gi bedre kvalitet til bilder i Friskus som gir brukerne en bedre opplevelse. Krav til oppløsning unngår også problemer ved deling til andre sider. Ved deling av bilder med dårlig oppløsning vil for eksempel ikke Facebook skalere bildet og det vil kun vises i miniatyr. Når du bruker bilder av tilstrekkelig kvalitet unngås dette problemet.

Tips for å unngå bilder av dårlig kvalitet:

    • Send bildene på riktig måte – Unngå å sende bilder du skal bruke via plattformer som komprimerer (forminsker) dem. Hvis du laster ned bilder fra Facebook, Messenger eller en nettside, har bildene allerede blitt komprimert, og det er umulig å få tilbake orginalkvaliteten. Send bildefiler som vedlegg i mailer, eller via skylagring- eller overføringstjenester som Google Drive eller wetransfer.com for å beholde orginalstørrelsen
    • Slik sjekker du størrelsen på et bilde – Om du har et bilde liggende i en mappe på pcen din er det lett å sjekke størrelsen. Høyreklikk på bildefilen, og velg egenskaper. Under fanen detaljer finner du dimensjoner. Bildet skal være minst 400 x 200 pixler.
    • Mangler du et bilde du kan bruke? – Det finnes mange nettsider for gratis bilder, såkalte creative commons. Her deles bilder som kan brukes trygt og gratis. Eksempler på sider som dette er unsplash.com og pexels.com. Dette er en fin nødløsning dersom du står uten et bilde å bruke, men må få lagt ut arrangementet raskt. Husk at det er alltid best å bruke et bilde av deres arrangement. Deltakerne vil se hvem dere er.

Informasjon til nye arrangører

Når noen forsøker å opprette en ny aktivitet uten å være tilknyttet en arrangør, vises meldingen

Språkvalg

Friskus støtter Bokmål, Nynorsk og Engelsk språk. Når du velger språk vil innstillingene lagres i nettleseren. Når du oppretter bruker blir ditt valgte språk lagret i dine innstillinger (hvor du selvsagt også kan endre valget).

Melding ved henting av Fritidskortet

Dersom bruker får en av feilmeldingene, ugyldig fødselsnr., ugyldig alder eller kortet er hentet av annen bruker, vises meldingen

PROSJEKT STØTTET AV INNOVASJON NORGE STARTER I 2022

PROSJEKT STØTTET AV INNOVASJON NORGE STARTER I 2022

Denne nyheten har vi gledet oss til å dele! I dag kom vedtaket fra Innovasjon Norge. Verdens kuleste prosjekt: Digital infrastruktur for bærekraftige og trygge lokalsamfunn til hele 5 millioner kroner ser dagens lys i januar!

Verktøyet friskus.com er allerede bygget for 20 millioner kroner –  nå utvider vi med ressurseffektiv penge-og billettutdeling og muliggjør at lokalt næringsliv også enkelt kan bidra med midler til gode formål. God informasjon, muligheter og støtteordninger for innbyggere, samlet på ett og samme sted

Flere kommuner ønsker sitte i førersetet for å gjøre noe med at hele 71% av norske innbyggere mener det er vanskelig å finne aktiviteter der de bor (frivillig barometeret 2021).

Vi bygger digital infrastruktur for aktivitet og økt deltagelse – morgendagens innbyggerdialog.