fbpx
5 TIPS FOR VELLYKKET IMPLEMENTERING

5 TIPS FOR VELLYKKET IMPLEMENTERING

Prosjektrådgiver Camilla Smile til kamera

Prosjektrådgiver Camilla

Lurer du på hvordan du bør implementere friskus.com? Vi har samlet våre 5 beste tips! 

Sett en prosjektgruppe med deltakere fra ulike enheter 

Illustrasjonsbilde: en sirkel av puslespillbiter henger sammen rundt friskus-logoen. Enkel illustrasjoner av mennesker er knyttet til hver puslespillbit. Bilde illustrerer hvordan friskus-plattformen knytter sammen forskjellige enheter i samfunnet.

For å sikre god implementering er det lurt å opprette en prosjektgruppe, med deltakere fra ulike enheter i kommunen. Få med deg noen fra helse, kultur, idrett, integrering eller andre enheter, og sett ned en gruppe som sammen skal implementere friskus.com. Hver enkelt får ansvar for å synliggjøre friskus.com i sin enhet, og tilknytte seg kollegaer de har lyst til å samarbeide med. Dette sikrer at oppgaver kan fordeles på flere, i tillegg til at hver ansatt kjenner sin egen enhet og vet hvem det kan være lurt å snakke med.

Forankring

Illustrasjonsbilde: Friskus-logoen iBildet spiller på overskriften om hvordan å forankre friskus.

Bruk tid på å forankre aktivitetskalenderen godt i kommunen. Arranger workshops for kommuneansatte, hvor dere viser frem aktivitetskalenderen og alle mulighetene som finnes for rekruttering av frivillige. På denne måten kan dine kollegaer ta med seg verktøyet inn i sin arbeidshverdag, og spre ordet videre til innbyggere de er i kontakt med. 

Onboarding av lag og organisasjoner

Illustrasjonsbilde: En sirkel er delt i to. Halve siden viser pizza, den andre halve viser friskuslogoen.

Gå bredt ut og inviter alle lag og foreninger til pizza og workshop! Samle alle som har aktiviteter for befolkningen, eller som har behov for frivillige. Vi i Friskus kjører ofte workshops for frivillige organisasjoner, og kommer gjerne på besøk til dere også.

Knytt opp mot kulturmidler el. lignende

Illustrasjonsbilde: En hånd håler opp en check-liste.

For å samle en oversikt over alle lag og organisasjoner i kommunen, kan det være lurt å knytte et krav om registrering på friskus.com dersom man skal søke på kommunens kulturmidler eller andre støtteordninger. Dette sikrer at kommunen får tilgang til kontaktinfo for alle lag og organisasjoner som søker, i tillegg til at kalenderen fylles med informasjon om kjekke lag og organisasjoner som tilbyr aktiviteter til befolkningen. 

Kommunikasjon ut til befolkningen

Illustrasjonsbilde: En person med megafon nede i venstre hjørnet. Friskus-logoen inne i en rope-snakkeboble.

Uansett hvilket verktøy man benytter, så hjelper det lite å ha en aktivitetskalender eller frivillighetsverktøy dersom det er hemmelig! Derfor er det viktig å nå ut til både innbyggere og organisasjoner med informasjon om hvor de nå kan finne alle aktiviteter og frivillige oppdrag i kommunen sin. Benytt deg av sosiale medier, heng opp plakater og flyers på busstasjonen, tips lokalavisa, og spre ordet for alle vinder. Dette er noe av det viktigste dere kan gjøre for en suksessfull implementering. Vi i Friskus har opparbeidet oss mange tips og triks for hvordan du enklest mulig kan markedsføre kalenderen din, og fra oss kan du få utkast til både kommunikasjonsplan og materiale til sosiale medier!

 

Med disse tipsene i baklomma bør dere være godt rustet for en vellykket implementering, og en aktivitetskalender bugnende av kjekke aktiviteter og frivillige oppdrag innbyggerne kan delta på!

 

Lurer du på noe? Våre prosjektrådgivere har nøkkelkunnskap om implementering, og veileder dere gjerne med tips som passer for deres kommune! Se kontaktinformasjon her. 

Vil du rekruttere flere barn og unge til fritidsaktiviteter?

Vil du rekruttere flere barn og unge til fritidsaktiviteter?

Av: Camilla Mjøen Lien, prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver i Friskus

Hvor enkelt er det å finne frem til fritidsaktiviteter i ditt nærmiljø? Vi har intervjuet Lene Sælen – styremedlem og tidligere prosjektleder i Friskus -, om hvordan vi kan rekruttere flere barn og unge til fritidsaktiviteter. 

–  Jeg møtte Sigrid (Gründer, red.anm.) i 2017 da vi begge var i mammapermisjon, og hun fortalte meg om prosjektet og visjonen om å gjøre det enklere og finne frem til fritidsaktiviteter. Jeg kastet meg med, og vi reiste land og strand rundt, etablerte flere testgrupper, og begynte å utvikle Friskus. 

Mye har skjedd siden den tid, og Lene har hatt mange samtaler med både kommuner, lag, organisasjoner, barn og ungdom. 

Engasjerer: –  Jeg er et godt eksempel på at denne tematikken angår og engasjerer oss alle, ler Lene, som har bakgrunn som fysiker med en doktorgrad i teoretisk kvantefysikk

– Hvilke generelle trender ser du er viktig for at man skal klare å rekruttere flere barn og unge til fritidsaktiviteter?

Lene behøver ikke tenke lenge på dette.

–Hvis informasjonen ikke er tilgjengelig digitalt, så finnes den ikke for unge i dag. Men det er ikke nok å «bare» være på nett. Det må være ett sted å finne all informasjon. Det må også være mulig å kommunisere – chatte eller sende melding. Dette er den kjente og trygge kommunikasjonsformen for unge. 

– Vi har hele tiden sagt til oss selv at det ikke holder å sette strøm på papir, det har tross alt vært prøvd mange ganger tidligere. Tilbakemeldinger og erfaring tilsier at det er ikke nok med en digital oppslagstavle. Plattformen må være interaktiv, slik at deltakere og arrangører kan kommunisere, og at oppfølging av deltakere og medlemmer kan foregå på samme sted. Det må også være enkelt for arrangører å samarbeide og gi et komplett aktivitetstilbud.

Tett samarbeid med skolene

Levanger ungdomshus har brukt den digitale aktivitetskalenderen sin i møte med ungdom. De har vært på besøk hos ungdomsskolen, og fått kalenderen opp på storskjerm både på lærerværelset og hvor ungdommene ferdes. 

– Når vi har vært rundt i klassene har vi laget et fengende rim som vi med overbevisning og stolthet har fått elevene til å gjenta i god rapper stil. Hensikten er at adressen skal feste seg til hjernen slik at ungdommene vil komme til å huske på det, det har fungert godt, forteller Vigleik Aaring, leder for Levanger ungdomshus.

– Vi hører gjenklangen i gangene når vi drar der ifra. «Levanger – dått – friskus – dått- kåm» – hehe, man må by på seg selv og det funker fjell.

Men hva med målgruppene som faller utenfor?

I følge Bufdirs ungdomspanel for en nasjonal fritidsordning, er blant annet dårlig økonomi og at foreldre har lite kjennskap til fritidstilbud, barrierer for at ungdom deltar på fritidsaktiviteter (Bufdir, 2021). I pilotprosjektet for Fritidskortet får alle barn mellom 6-18 år støtte hvert halvår for deltakelse i fritidsaktiviteter. Lene er ekstra opptatt av at vi må nå denne målgruppen.

 – I pilotkommunene ser man tydelig at dette er et treffsikkert tiltak – lag og organisasjoner får flere medlemmer, og gir tilbakemelding om at det er lettere for barn og unge å bli med på aktivitetene. Man slipper “klistremerket i panna”, forteller Lene. 

– Hva tenker du er det viktigste vi kan gjøre nå for å rekruttere flere barn og unge til fritidsaktiviteter under pandemien?

– Vi må fortsette arbeidet med å synliggjøre aktiviteter, og få informasjon ut til skoler, foreldre og til arenaer hvor ungdommer ferdes. 

Lene vil også oppfordre kommuner, lag og organisasjoner til å se på nye samarbeid med næringslivet, for å løfte frem aktivitetstilbudet. 

– Vi må også tenke at vi må gjøre en innsats for å løfte barn og unge inn i aktivitet – mange steder er det mye god dialog med næringsliv som også ønsker å bidra, og som kan tenke seg å gå inn med midler i møte med kommunen for å støtte barn og unges fritidsaktiviteter. Dette er en spennende vei som jeg synes vi bør forfølge – hvordan kan vi samarbeide mer, for å sikre at alle barn og unge har aktiviteter å delta på?

Avslutningsvis har Lene en oppfordring til alle som arbeider med barn og unge:

– Det er viktig at avlysninger ikke blir den nye pandemien. Og så synes jeg vi skal omfavne noen ting som COVID-19 har gjort lettere for oss – og det er å møtes digitalt.

Mer synlige med fritidskortet: – en klubb ringte og lurte på om det hadde skjedd en feil fordi de hadde opplevd en så stor økning i medlemmer. Men det var rett og slett at de er blitt mer synlige, forteller folkehelsekoordinator Marte Svantesvold. 
Intervjuserie: Ingvild Haram i Ålesund kommune

Intervjuserie: Ingvild Haram i Ålesund kommune

Ingvild Haram er konsulent/frivilligkoordinator på innbyggartorget i Brattvåg, dirigent i Haramsøy Skulekorps, og saman med leiargruppa i kommunalområdet Kultur og Medborgarskap er ho prosjektleiar for implementering av alesund.friskus.com i Ålesund kommune. Vi har tatt ein prat om frivilligheit i koronatid – og kva planar kommunen har for tida framover.

Haram fortel at Ålesund har fem frivilligsentralar, ein i kvar kommunehus – Sandøy, Haram, Ålesund, Ørskog og Skodje frivilligsentral. 

– Eg har vore med å pilotert alesund.friskus.com i gamle Haram kommune, for å prøve ut kommunikasjonsplattformen for «nye Ålesund Kommune» frå mai 2018- juni 2019. Då var eg prosjektleiar for dette. Eg har og jobba med alesund.friskus.com for Ålesund kommune når vi vart ei ny stor-kommune. Eg er «prosjektleiar» for implementeringa i Ålesund Kommune no, og jobbar elles i Innbyggartorget i Brattvåg, og som frivilligkoordinator.

Kvardagen har endra seg etter at koronaviruset braut ut, kan Haram fortelja.

– Ålesund sto på trappene til å lansera alesund.friskus.com i den store kommunen vår då korona slo til. Vi brukte då plattformen som ein «pangstart» for lanseringa og oppretta som mange andre «Koronahjelp i Ålesund». Det viser seg at svært mange er interesserte i å hjelpe. Så no er det på trappene for å lansere plattforma for ei normal verd. Det gleda eg meg til, seie ho.

Gleder seg til lansering «etter korona»

 

Korleis jobbar de med frivilligheit i kommunen?

 I Ålesund er det mange møter som skjer på frivilligsentralen, samt at mange stikk innom for ein prat, og dei arrangerar alt frå «mammagruppe» til kafé. Det same skjer på Ørskog Frivilligsentral. Desse to har egne lokaler der det er mange ulike aktivitetar i ein normal kvardag. Innbyggartorg i Brattvåg, Skodje og Sandøy har ikkje eigen sentral, men er saman med bibliotek og servicekontor og har tett samarbeid der. Vi får mange førespurnadar dagleg om hjelp, og det blir ei glede å få lansert ut plattforma «forbi korona» i Ålesund Kommune.

– Til vanleg er eg rundt omkring i «Gamle Haram Kommune» og møter folk heile tida. Nokre dagar må eg vere på kontoret for å gjere det naudsynte administrative arbeidet. Ellers driver eg eit prosjekt som no er på vent pga. korona, som heiter “Fole kjekt å møtast”. Dette er samarbeid med omsorgstenesta og biblioteket, og vi har møta på biblioteket. No er det stillare, og det gir meg tid til å førebu lanseringa «forbi korona», fortset ho.

Engasjerte: – Marit Elisabeth Tande var med meg å starta opp Friskus i Haram Kommune og var min samarbeidspartner der, samt i mange andre prosjekt i gamle Haram. Dyktig dame med mange gode kvalitetar, seier Haram.

Mange frivillige, få behov – heldigvis

 

Pågangen om å bidra har mellombels vore større enn behovet for hjelp, noko Haram er nøgd med. 

– Vi har fått mange frivillige som vil bidra i alesund.friskus.com allereie, men har lite oppdrag pr i dag. Nokre få frivillige oppdrag i samband med korona – heldigvis kan ein vel seie?

No ser dei fram til lanseringa av alesund.friskus.com slik dei hadde planlagt før korona. 

– Lansering av alesund.friskus.com er no på trappane, og vi skal ha møte for å planlegge dette. Vi har oppfordra arrangørane, som allereie har vore aktiv, om å arrangere digitalt – til dømes har det vore bamsejakt. Det har vore ymse aktivitetar som låg inne før koronatida, som sjølvsagt er avlyst eller utsett. Men har oppfordra alle lag og organisasjonar til å lage digitale møteplassar i denne tida. Sandøy frivilligsentral har og hatt teiknekonkurranse veit eg.

– Før korona satt inn vart det laga ein kommunikasjonsplan for lansering av Friskus, der vi hadde lagt inn alle datoar for både kurs og lanseringstid for både tilsette i kommunen, frivillige lag og organisasjonar og folket elles. Denne vart satt litt på vent, men no er vi i full planlegging igjen. Det er kjekt! Det var vi i «arbeidsgruppa» som den vert kalla, som arbeidde ut denne planen i samråd med ansvarleg person frå kommunikasjonsavdelinga i Ålesund Kommune. Denne arbeidsgruppa står pr. i dag av frivilligkoordinatorane i Ålesund kommune, som jobbar ved dei fem respektive Innbyggartorga i kommunen, og vi gleda oss over at det snart er klart for å sette inn nye datoar i kommunikasjonsplanen, og endeleg få lansere alesund.friskus.com slik som vi tenkte frå starten. Vi gleda oss stort til å få ein heilskapeleg aktivitetsoversikt i Ålesund Kommune, avsluttar Ingvild Haram.

Godt oppmøte på samling i Ålesund oktober 2019. Nå gleder de seg til å komme i gang etter korona.