fbpx
person som går tur i fjellet

 

Helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn skapes når innbyggere er aktive, inkludert, bidrar og deltar der de bor. Deltagelse i aktivitet og lokalsamfunn gir nettverk, vennskap, mening, trygget, opplevelse av tilhørighet og ikke minst arbeidsliv-kompetanse. Det er mange av oss som kan være en ressurs for hverandre, og det er mange som ønsker å være sosial og bidra, bare man får muligheten.

Sammen med kommuner over hele Norge bygges og utvikles en digital infrastruktur for aktivitet og deltakelse, en grunnmur for folkehelsearbeid og trygghet. Noen sier Friskus er verdens kuleste aktivitetskalender andre sier samhandlingsplattform. Det må uansett bli mye enklere og mer ressurseffektivt å hjelpe. Kunne arbeide strukturert og systematisk og samarbeide mellom avdelinger, frivillige organisasjoner og innbyggere. Og for innbyggere må det bli mye enklere å ta vare på helsen sin selv, finne frem til relevant informasjon om og få støtte til aktivitetstilbud og sosiale fellesskap. Vi er stolt over at hele 54 millioner kroner allerede er tildelt barn og unge for deltakelse på fritidsaktiviteter.

I løpet av de neste tiårene vil befolkningssammensetningen endre seg merkbart. Flere eldre, færre nyfødte, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer dagens velferdsmodell. De epidemiologiske utfordringene handler mye om livsstilssykdommer. Det viser et behov i befolkningen for å gjøre livsstilsendringer, gode valg og ta vare på helsen sin selv på best mulig måte.

Friskus sosialentreprenør arbeider for å bidra til å forhindre at konsekvensene av den demografiske og epidemiologiske utviklingen fører til «kommunal kollaps». Fordi vi mener at det er mye som er mulig å gjøre NÅ for å bevare det effektive tillitssamfunnet vårt og bevare velferdsstaten der alle bidrar ut fra egne forutsettinger. Det må bli enklere å oppleve god helse og livskvalitet, bli sett og få tilgang på samme informasjon og støtteapparat. Offentlig sektor trenger et reklamefritt digitalt nettverk, fylt med mennesker og muligheter. Der de kan styre, påvirke, motivere og holde innbyggere og samfunnet (i hånden) på rett kurs.