fbpx
Juni 2023 kommer korte opplæringsvideoer for å vise hvor enkelt man kan bruke aktivitetsportalen friskus.com – for å få informasjon og delta på aktiviteter og i sosiale fellesskap.
Fra senhøsten 2022 og frem til idag, april 2023, har flere kommuner tatt i bruk funksjonaliteten Fritidskonto/ billettutdeling og Fritidskonto/ pengeutdeling. Den justeres og utvikles fortsatt. Vi får strålende tilbakemelding på nyvinningen. Innovasjon Norge gjorde sin sluttutbetaling på prosjektet «Digital infrastruktur for bærekraftige og trygge lokalsamfunn», i april 2023. 
Det har vert et komplekst og omfattende utviklingsprosjekt som gi nye muligheter i portalen. Fritidskonto er en modul man kan slå av/på. Viktige prinsipper for utviklingen var å skape en universell løsningen som ikke er stigmatiserende og som kan brukes av mange. 
Hele 44 millioner kroner er utdelt allerede.
Vi får flere henvendelser for ønsker om Aktivitetskort. At man kan dele ut en «pakke» med billetter pr person. Funksjonaliteten er i utredningstadiet pr mars 2023. De som er interessert i å delta i dette utviklingsprosjektet kan ta kontakt.

Chatbot – få et svar på det du lurer på  innen sekunder! 

Januar 2023 var chatbot på plass. For at du skal kunne finne svar på det du lurer på raskt og enkelt uansett hvor du er i portalen er det er spørsmålstegn med lilla sirkel som du kan klikke på hvor enn du er i portalen og få svar på det du lurer på.  

 

Påmelding uten innlogging 
Å kunne melde på flere personer samtidig er supersmart og ressurseffektivt både for kommunen og den som skal delta. Kanskje noe, for eks på grunn av alder, ikke kan melde på seg selv. Da kan man melde på en eller flere personer uten å logge vedkommende inn.

Nye farger

Friskus får nye farger med livlig lilla som gjennomgående fargetema.

Gratis som hurtigfilter

I aktivitetskalenderen finnes nå hurtigfilter for aktiviteter som er gratis. Aktiviteter som er gratis er i tillegg ekstra synlig med egen merkelapp på aktiviteten. 

Fritidskonto

Fritidskonto i Friskus støtter både tildeling av midler til betaling av regning og tilgang til gratisbilletter til opplevelser. Med Fritidskonto i Friskus kan kommunen tildele midler fortløpende eller gjøre et standard beløp tilgjengelig, til alle eller kun til noen, og gi tilgang til gratisbilletter etter behov. Fritidskonto er innrettet fleksibelt og støtter kommunens lokale ordninger. Vi har også utvidet støtte for flere roller og forenklet administrasjonen ytterligere.

Billetter

Dette er en helt ny og dedikert modul for kommunen til å dele ut gratisbilletter til utvalgte kultur og fritidsaktiviteter. Løsningen digitaliserer ordninger som Kulturkort/Aktivitetskort/Opplevelseskort og gir både bruker og kommune større grad av fleksibilitet og tilgjengelighet. 
Ta kontakt for å vite mer og komme igang med billetter i Friskus.

Infoside

Vi lanserer en egen side i Friskus med informasjon fra Friskus og kommunen om ulike ordninger for å hjelpe innbyggere ut i aktivitet.
Siden settes opp og tilpasses hver kommune. Siden vil være en egen fane ved siden av Aktiviteter og Arrangører. Navnet på fanen kan også konfigureres etter ønske.
Ta kontakt for å sette opp din kommunes side.

Forenkling

Vi har forenklet navigering og flyttet skjema for endring av Fritidskonto til Administrasjonspanelet.

Nyt

Vi håper dere får masse glede av nyhetene i Friskus og nyter sommerens siste uker. Send oss gjerne tilbakemeldinger og innspill – det setter vi stor pris på.

Få gjerne med deg tips og triks til bruk av Friskus på våre hjelpesider: