fbpx

Gledelig mai og ny release av friskus.com – flere endringer knyttet til aktivitestoversikten med nye hurtigfiltre og kategorier. 

Tilbake til Aktivitetsoversikten

Aktivitetsoversikten er tilbake som default startside. Corona er endelig over og det bugner av spennende aktiviteter igjen. Dermed vil vi sette aktivitetsoversikten i fokus igjen etter stor etterspørsel i vår. 

Nytt filter

Vi relanserer filter i et nytt og moderne format. Funksjonaliteten er bedre tilrettelagt for brukere av tastatur (universell utforming) og gir generelt en bedre brukeropplevelse. Vi introduserer også hurtigfiltre for raskt å finne aktiviteter i morgeni helgen og finne frivillige oppdrag
På mobil har filteret fått ny sentral plassering øverst i aktivitets- og organisasjonsoversikten sammen med visningsvalg som er flyttet fra meny. 

Enklere meny på mobil

Menyen på mobil er blitt enklere å navigere i og inneholder betydelig færre undermenyer. 

 

Nye kategorier

Vi relanserer kategorier for aktiviteter! Det er nå 8 faste kategorier med egne temaoverskrifter som gjør det lettere for brukere å oppdage og finne aktiviteter innenfor sine tema. Søk er et viktig supplement til filteret og brukes når man ser etter noe spesifikt som yoga, piano, gårdsbesøk osv. 

Forenkling

Nøkkelord og kategorier for arrangører utgår. Nøkkelord (tags) er etterhvert en lite brukt funksjonalitet som dekkes bedre av søk. Søket i Friskus er elastisk, dvs. gir treff på varianter av søkeordet. Søkefunksjonen søker gjennom alle felter og søker både i aktivitetsoversikten og arrangøroversikten samtidig.

 

Gratis

Aktiviteter kan merkes med gratis. Etterhvert som merkelappen tas i bruk vil vi også legge til et eget hurtigfilter for at brukere raskt kan finne alle gratistilbud. 

Marker tekst i meldinger

Tekst i meldinger kan markeres og kopieres. 

Valgfrihet

Det er ikke lenger obligatorisk å oppgi epost og telefonnummer ved oppretting av arrangørside for å imøtekomme arrangører som ikke har dette. 

Få gjerne med deg tips og triks til bruk av Friskus på våre hjelpesider: