fbpx

Nasjonal strategi for digitalisering av offentlig sektor vektlegger mer helhetlige digitale
løsninger som setter brukeren i sentrum.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i samarbeid med andre institusjoner har over tid forsket på at foreldrenes økonomiske og sosiale bakgrunn er en sentral del av forklaringen på hvorfor det er betydelig ulikhet i hvor mye ungdom deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Mange innbyggere velger vekk deltagelse i aktivitetstilbud på grunn av økonomi.

I følge Frivillig-barometeret 2021 mener 71 % av de spurte at de bør bli enklere å få oversikt over fritidstilbud.

Produktet i dag

I dag brukes Friskus.com til å samle og synliggjøre muligheter (arrangement og frivillig-oppdrag) ogarrangører (kommunale avdelinger, frivillige organisasjoner, fritidstilbydere). Den digitale plattformen er en vei inn til å blitrygg hva som skjer i kommunen og hva som skal til for å delta.

Noen organisasjoner informerer om hvem de er og linker til egne nettsider, andre bruker muligheten til å kommunisere med medlemmer/innbyggere, ha påmelding på arrangementet og kvalitetssikre og/eller koordinere frivillig-oppdrag/ressursmobilisering. Aktørene/avdelingene kan ressurseffektivt få oversikt seg i mellom samt kommunisere og digitalt samarbeide på tvers. Innbyggere som deltar og bidrar får automatisk bygget seg en aktivitets-CV og kommer enkelt i dialog med kommunen sin.

Om prosjektet

Kommunen skal på en kostnadseffektiv og enkel måte sitte i førersete for distribusjon av midler og aktivitetsbilletter, til de som har rett på det og på en måte som gir dokumentasjon og kontroll over at tildelingen blir brukt til aktivitet for innbyggere. Prosjektet legger vekt på ressurseffektiv implementeringa av velferdsteknologien, løfter videre det arbeidet som allerede er lagt ned og skåner innbyggere mot flere digitale steder/apper å måtte forholde seg til.

Det er mulig å påvirke utvikling av noen funksjoner eller delta i hele prosjektet. Er du en kommune som vil være med?

Kontakt oss med spørsmål eller andre henvendelser!

2 + 9 =