fbpx
Prosjektrådgiver Camilla Smile til kamera

Prosjektrådgiver Camilla

Lurer du på hvordan du bør implementere friskus.com? Vi har samlet våre 5 beste tips! 

Sett en prosjektgruppe med deltakere fra ulike enheter 

Illustrasjonsbilde: en sirkel av puslespillbiter henger sammen rundt friskus-logoen. Enkel illustrasjoner av mennesker er knyttet til hver puslespillbit. Bilde illustrerer hvordan friskus-plattformen knytter sammen forskjellige enheter i samfunnet.

For å sikre god implementering er det lurt å opprette en prosjektgruppe, med deltakere fra ulike enheter i kommunen. Få med deg noen fra helse, kultur, idrett, integrering eller andre enheter, og sett ned en gruppe som sammen skal implementere friskus.com. Hver enkelt får ansvar for å synliggjøre friskus.com i sin enhet, og tilknytte seg kollegaer de har lyst til å samarbeide med. Dette sikrer at oppgaver kan fordeles på flere, i tillegg til at hver ansatt kjenner sin egen enhet og vet hvem det kan være lurt å snakke med.

Forankring

Illustrasjonsbilde: Friskus-logoen iBildet spiller på overskriften om hvordan å forankre friskus.

Bruk tid på å forankre aktivitetskalenderen godt i kommunen. Arranger workshops for kommuneansatte, hvor dere viser frem aktivitetskalenderen og alle mulighetene som finnes for rekruttering av frivillige. På denne måten kan dine kollegaer ta med seg verktøyet inn i sin arbeidshverdag, og spre ordet videre til innbyggere de er i kontakt med. 

Onboarding av lag og organisasjoner

Illustrasjonsbilde: En sirkel er delt i to. Halve siden viser pizza, den andre halve viser friskuslogoen.

Gå bredt ut og inviter alle lag og foreninger til pizza og workshop! Samle alle som har aktiviteter for befolkningen, eller som har behov for frivillige. Vi i Friskus kjører ofte workshops for frivillige organisasjoner, og kommer gjerne på besøk til dere også.

Knytt opp mot kulturmidler el. lignende

Illustrasjonsbilde: En hånd håler opp en check-liste.

For å samle en oversikt over alle lag og organisasjoner i kommunen, kan det være lurt å knytte et krav om registrering på friskus.com dersom man skal søke på kommunens kulturmidler eller andre støtteordninger. Dette sikrer at kommunen får tilgang til kontaktinfo for alle lag og organisasjoner som søker, i tillegg til at kalenderen fylles med informasjon om kjekke lag og organisasjoner som tilbyr aktiviteter til befolkningen. 

Kommunikasjon ut til befolkningen

Illustrasjonsbilde: En person med megafon nede i venstre hjørnet. Friskus-logoen inne i en rope-snakkeboble.

Uansett hvilket verktøy man benytter, så hjelper det lite å ha en aktivitetskalender eller frivillighetsverktøy dersom det er hemmelig! Derfor er det viktig å nå ut til både innbyggere og organisasjoner med informasjon om hvor de nå kan finne alle aktiviteter og frivillige oppdrag i kommunen sin. Benytt deg av sosiale medier, heng opp plakater og flyers på busstasjonen, tips lokalavisa, og spre ordet for alle vinder. Dette er noe av det viktigste dere kan gjøre for en suksessfull implementering. Vi i Friskus har opparbeidet oss mange tips og triks for hvordan du enklest mulig kan markedsføre kalenderen din, og fra oss kan du få utkast til både kommunikasjonsplan og materiale til sosiale medier!

 

Med disse tipsene i baklomma bør dere være godt rustet for en vellykket implementering, og en aktivitetskalender bugnende av kjekke aktiviteter og frivillige oppdrag innbyggerne kan delta på!

 

Lurer du på noe? Våre prosjektrådgivere har nøkkelkunnskap om implementering, og veileder dere gjerne med tips som passer for deres kommune! Se kontaktinformasjon her.