fbpx

Vi gleder oss over å annonsere mange små forbedringer og noen spennende nyheter i Friskus. Til glede for alle som deler aktiviteter i Friskus kan du nå planlegge når påmelding skal starte og registrere oppmøte for deltakere!

Planlegg tidsrom for påmelding

Ved oppretting av en ny aktivitet kan du velge å planlegge når påmelding skal starte og/eller når påmelding skal stenge. Dermed kan du velge nøyaktig når det skal være mulig å melde seg på. Tidsrom for påmelding viser tydelig på aktiviteten.

Registrere oppmøte

Nå kan du enkelt registrere hvem av påmeldte deltakere som møter til aktiviteten. Når du oppretter en ny aktivitet krysser du av for registrer oppmøte. Oppmøteregistreringen finner du ved siden av deltakerlisten. Når en deltaker er registrert som møtt kan ikke vedkommende melde seg av aktiviteten selv. 

Forenkling av opprett aktivitet

Vi har flyttet litt på ting i tillegg til at vi har lagt til de to nye funksjonene for å planlegge tidsrom for påmelding og registrering av oppmøte. Avanserte innstillinger som hører til påmelding vil du finne når du velger å ha påmelding i Friskus. 

Diverse

– Nytt design for tittel på aktivitet som ser bedre ut for lange titler

– Alfabetisk visning av deltakerlisten på aktivitet 

– Forbedret administrasjon av medarrangører

– Oppdateringer og vedlikehold av rammerverk og biblioteker