fbpx

Frivillighetens dag i år markerer ikke bare feiringen av alle de fantastiske frivillige vi har rundt i landet vårt, men åpner også Frivillighetens år 2022!

I forbindelse med frivillighetens dag 5.desember, har vi bedt våre ansatte dele hvorfor de bidrar som frivillig:

Henriette

Henriette Gran Rugland
Har vært frivillig for Røde kors og er aktiv frivillig for Norsk folkehjelp.

– Jeg syntes det å være frivillig er enormt givende – muligheten for å kunne gi og dele med andre du gjerne ellers ikke hadde møtt, betyr mye for meg. Jeg mener at samfunnet burde være basert på tillit, og å gi og dele – det ønsker jeg å bidra med!

 

Alexander


Har vært frivillig lærer i Ghana, bidro som frivillig for Kom inn ved å bygge webappen deres.

– Jeg ville gjøre noe som virkelig betydde noe. Det å donere min tid og kompetanse føles så mye mer meningsfylt enn å bare sende et månedlig beløp.

 

Sigrid

Sigrid H. Eriksen
Bidrar som frivillig i komitéen for Regnbuedagene i Bergen.

– Jeg ble frivillig fordi jeg ønsket å bli kjent med flere med samme interesser som meg, fordi jeg ville være med på noe gøy, og fordi jeg ønsker å bidra for at Bergen skal kunne fortsette å ha en så viktig markering hvert år! Det å bidra som frivillig har gitt meg både erfaring jeg kan bruke inn i arbeidslivet, og et rikere sosial-liv! 

 

Camilla

Camilla Mjøen Lien

Har vært frivillig i studentteateret og studentavisen Studvest. Er nå frivillig styremedlem i Styreakademiet Vestland.

Å være frivillig gir meg utrolig mye positivt påfyll fordi man møter andre mennesker med samme interesser som en selv, men også fordi det kan være med å gi faglig påfyll. Jeg har møtt noen av mine aller beste venner som frivillig, og vi har ukentlig kontakt selv om det er 7 år siden vi møttes som frivillige. Jeg vil absolutt anbefale å melde seg inn i en organisasjon!
Som innbygger i en ny by ga det meg nettverk, venner, og ikke minst en følelse av tilhørighet! Jeg hadde alltid noe å holde på med, og ble kjent med utrolig mange fine folk jeg kanskje ikke ville møtt andre steder.

 

Hilde

Hilde Ulvik Hordnes

Har bidratt i Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps, FAU og CISV.

– Som frivillig vil jeg først og fremst trekke frem det utrolig gode samholdet som var i hjelpekorpset, og som bidro til at jeg brukte svært mye av min fritid både på ukedager og i helger på frivillig arbeid i hjelpekorpset. I dag, har jeg noen av mine beste venner fortsatt fra tiden i hjelpekorpset.

I de senere år har jeg vært frivillig i både FAU på skolen, og i en organisasjon som heter CISV. Her har hovedfokuset vært å bidra til at mine barn får oppleve meningsfulle aktiviteter i trygge omgivelser. Å være frivillig for meg er en selvfølge fordi det gir meg så mye mer igjen enn det koster å gi i form av tid.

 

Lene

Lene Sælen

Har vært frivillig for eldre som handlehjelp, besøksvenn og sykkeltaxi. Har startet fagutvalg og tatt initiativ til å etablere studentmøteplasser. Vært frivillig i styreverv og andre verv i idretten.

– Jeg brenner veldig for at eldre kan bli sett, og inkludert, og får være individuelle mennesker, ikke bare en demografisk utfordring.  Å være frivillig for meg handler om å få drive med noe som engasjerer meg og hvor jeg føler at mitt bidrag er viktig. At jeg kan få gjøre ting jeg er noenlunde god på og gjøre det sammen med andre som deler en interesse eller et engasjement. Å få til ting sammen er noe helt magisk som gir utrolig mye energi og glede.

 

Sigrid

Sigrid Petersson Nedkvitne

Startet leksehjelp på barneskole, ledet prosjektet Krafttak for mottak for Redd Barna, har også mottatt plaketten i 4H og vært medlem av både Voss køyre og rideklubb, og Røde kors.

– Eg har alltid hatt eit ynskje om å bidra og hjelpe, det gjev meining med tilvære.

 

Håkon

Håkon Bele Lien Johansen

Har bidratt frivillig som spisevenn, delegasjonsleder i CISV, og studentpraktikant i Amnesty.

– Jeg har alltid funnet glede i å kommunisere med eldre, enten det er mine egne foreldre, venners foreldre, eller besteforeldre. Jeg tror, og vet, at jo eldre man selv blir, jo større forstår man verdien i det å lytte til de som er eldre. Livserfaringer og historier om alt og ingenting finner jeg svært givende og interessant, og dette har i ulike tilfeller hjulpet meg på min egen vei her i livet.

– Da jeg jobbet i CISV, fikk jeg gleden av å ta med fire 11åringer fra Bergen til internasjonal leir i India, sammen med barn fra elleve andre nasjoner. Målet med slike leirer, er at deltakerne gjennom aktiviteter og læring utvikler seg til ansvarsfulle og fordomsfrie verdensborgere. Å se barn interagere med andre barn fra ulike deler av verden, uten å snakke samme språk, er en flott opplevelse. Samtidig har det gitt meg venner for livet, i hvert et verdenshjørne.

 

Vi i Friskus takker alle frivillige som har bidratt til å gjøre verden et bedre sted i 2021, og ønsker alle et fantastisk frivillig-år 2022!