fbpx
Av: Camilla Mjøen Lien, prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver i Friskus

Hvor enkelt er det å finne frem til fritidsaktiviteter i ditt nærmiljø? Vi har intervjuet Lene Sælen – styremedlem og tidligere prosjektleder i Friskus -, om hvordan vi kan rekruttere flere barn og unge til fritidsaktiviteter. 

–  Jeg møtte Sigrid (Gründer, red.anm.) i 2017 da vi begge var i mammapermisjon, og hun fortalte meg om prosjektet og visjonen om å gjøre det enklere og finne frem til fritidsaktiviteter. Jeg kastet meg med, og vi reiste land og strand rundt, etablerte flere testgrupper, og begynte å utvikle Friskus. 

Mye har skjedd siden den tid, og Lene har hatt mange samtaler med både kommuner, lag, organisasjoner, barn og ungdom. 

Engasjerer: –  Jeg er et godt eksempel på at denne tematikken angår og engasjerer oss alle, ler Lene, som har bakgrunn som fysiker med en doktorgrad i teoretisk kvantefysikk

– Hvilke generelle trender ser du er viktig for at man skal klare å rekruttere flere barn og unge til fritidsaktiviteter?

Lene behøver ikke tenke lenge på dette.

–Hvis informasjonen ikke er tilgjengelig digitalt, så finnes den ikke for unge i dag. Men det er ikke nok å «bare» være på nett. Det må være ett sted å finne all informasjon. Det må også være mulig å kommunisere – chatte eller sende melding. Dette er den kjente og trygge kommunikasjonsformen for unge. 

– Vi har hele tiden sagt til oss selv at det ikke holder å sette strøm på papir, det har tross alt vært prøvd mange ganger tidligere. Tilbakemeldinger og erfaring tilsier at det er ikke nok med en digital oppslagstavle. Plattformen må være interaktiv, slik at deltakere og arrangører kan kommunisere, og at oppfølging av deltakere og medlemmer kan foregå på samme sted. Det må også være enkelt for arrangører å samarbeide og gi et komplett aktivitetstilbud.

Tett samarbeid med skolene

Levanger ungdomshus har brukt den digitale aktivitetskalenderen sin i møte med ungdom. De har vært på besøk hos ungdomsskolen, og fått kalenderen opp på storskjerm både på lærerværelset og hvor ungdommene ferdes. 

– Når vi har vært rundt i klassene har vi laget et fengende rim som vi med overbevisning og stolthet har fått elevene til å gjenta i god rapper stil. Hensikten er at adressen skal feste seg til hjernen slik at ungdommene vil komme til å huske på det, det har fungert godt, forteller Vigleik Aaring, leder for Levanger ungdomshus.

– Vi hører gjenklangen i gangene når vi drar der ifra. «Levanger – dått – friskus – dått- kåm» – hehe, man må by på seg selv og det funker fjell.

Men hva med målgruppene som faller utenfor?

I følge Bufdirs ungdomspanel for en nasjonal fritidsordning, er blant annet dårlig økonomi og at foreldre har lite kjennskap til fritidstilbud, barrierer for at ungdom deltar på fritidsaktiviteter (Bufdir, 2021). I pilotprosjektet for Fritidskortet får alle barn mellom 6-18 år støtte hvert halvår for deltakelse i fritidsaktiviteter. Lene er ekstra opptatt av at vi må nå denne målgruppen.

 – I pilotkommunene ser man tydelig at dette er et treffsikkert tiltak – lag og organisasjoner får flere medlemmer, og gir tilbakemelding om at det er lettere for barn og unge å bli med på aktivitetene. Man slipper “klistremerket i panna”, forteller Lene. 

– Hva tenker du er det viktigste vi kan gjøre nå for å rekruttere flere barn og unge til fritidsaktiviteter under pandemien?

– Vi må fortsette arbeidet med å synliggjøre aktiviteter, og få informasjon ut til skoler, foreldre og til arenaer hvor ungdommer ferdes. 

Lene vil også oppfordre kommuner, lag og organisasjoner til å se på nye samarbeid med næringslivet, for å løfte frem aktivitetstilbudet. 

– Vi må også tenke at vi må gjøre en innsats for å løfte barn og unge inn i aktivitet – mange steder er det mye god dialog med næringsliv som også ønsker å bidra, og som kan tenke seg å gå inn med midler i møte med kommunen for å støtte barn og unges fritidsaktiviteter. Dette er en spennende vei som jeg synes vi bør forfølge – hvordan kan vi samarbeide mer, for å sikre at alle barn og unge har aktiviteter å delta på?

Avslutningsvis har Lene en oppfordring til alle som arbeider med barn og unge:

– Det er viktig at avlysninger ikke blir den nye pandemien. Og så synes jeg vi skal omfavne noen ting som COVID-19 har gjort lettere for oss – og det er å møtes digitalt.

Mer synlige med fritidskortet: – en klubb ringte og lurte på om det hadde skjedd en feil fordi de hadde opplevd en så stor økning i medlemmer. Men det var rett og slett at de er blitt mer synlige, forteller folkehelsekoordinator Marte Svantesvold.